Skip navigation

Autoriseret eller uafhængigt autoværksted?

Sidst opdateret:

Når din bil skal repareres, skal du tage stilling til, om det skal foregå på et autoriseret værksted, der ofte kun tager bestemte bilmærker, eller et uafhængigt autoværksted.

Hvis fejlen på bilen ikke er omfattet af reklamationsretten eller en garanti, kan du selv bestemme, hvilket autoværksted du vil bruge. 

Du kan som udgangspunkt vælge mellem to slags værksteder:

  • Autoriserede værksteder, efter godkendelse fra importøren, der oftest kun tager ét eller flere bestemte bilmærker.
  • Uafhængige værksteder, der reparerer de fleste biler uanset bilens mærke.

Fejlen er omfattet af reklamationsretten eller en garanti

Hvis fejlen på bilen er omfattet af reklamationsretten eller af en garanti og dermed er forhandlerens ansvar, skal du altid klage til bilforhandleren.

I den situation skal forhandleren afhjælpe fejlen, og forhandleren kan bestemme, hvilket autoværksted der skal udføre arbejdet, og du kan ikke umiddelbart lade bilen reparere på dit "eget" autoværksted.

Nyvognsgarantier: Reparationer og serviceeftersyn

Hvis der er en nyvognsgaranti på bilen, kan garantigiver ikke kræve, at garantien på bilen kun kan opretholdes, hvis du får serviceret bilen på en af garantigiverens egne værksteder. Garantigiver vil typisk være importøren af bilen.

Hvis du vælger et autoværksted, som ikke er et autoriseret værksted, til fx et serviceeftersyn af bilen, har garantigiver pligt til at udlevere specificerede service- og eftersynsplaner til autoværkstedet.

Du skal som bilejer dokumentere, at serviceplanen er overholdt i form af en udfyldt og underskrevet servicebog.

Autoværkstedet skal selvfølgelig udføre arbejdet korrekt og i overensstemmelse med serviceplanen. Hvis de ikke følger planen, og der senere opstår en fejl på bilen, som er en følge af, at serviceplanen ikke er overholdt, kan du ikke forlange, at garantien dækker fejlen. I den situation må du i stedet klage til det autoværksted, der har udført den fejlbehæftede reparation.

Det er garantigiver, der skal dokumentere, at det "ikke-autoriserede" værksted har udført dårligt eller mangelfuldt arbejde.

Autoværksteder i udlandet

Vælger du at tage kontakt med et autoværksted i udlandet for at få bilen repareret der, måske lidt billigere, vil det være det pågældende lands love, der afgør, hvad du har krav på, hvis der opstår en tvist.

Du skal være opmærksom på, at du altid skal klage til det autoværksted, der har udført reparationen på bilen, og at de har ret til at afhjælpe. Det kan betyde, at du måske skal af sted med bilen flere gange.

Inden du beslutter dig for at få bilen repareret i udlandet, bør du gøre op med dig selv, hvad det koster i transport, tidsforbrug og lignende, hvis reparationen ikke er i orden ved første forsøg.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?