Skip navigation

Mærkeværksted eller uafhængigt autoværksted?

Sidst opdateret:

Når din bil skal repareres, skal du tage stilling til, om det skal foregå på et mærkeværksted, der normalt kun tager et bilmærke, eller et uafhængigt autoværksted.

Du kan som udgangspunkt vælge mellem to slags værksteder: Mærkeværkstederne, der normalt kun tager et bilmærke, og de mere generelle, der reparerer alle mærker.

På mærkeværkstederne bliver mekanikerne løbende uddannede inden for det aktuelle bilmærke. De kender de forskellige bilmodeller godt og har normalt et indgående kendskab til karakteristiske fejl på de forskellige biler.

På de øvrige autoværksteder vil mekanikerne normalt være i stand til at udføre de fleste reparationer på alle bilmærker.

Du kan selv bestemme, hvilket autoværksted du vil benytte til almindelig vedligeholdelse af din bil - herunder service og reparationer. 

Er fejlen på bilen omfattet af en garanti eller reklamationsret, skal du altid klage til sælger af bilen. I den situation kan sælger bestemme, hvilket autoværksted der skal udføre arbejdet, og du kan ikke umiddelbart lade bilen reparere på dit "eget" autoværksted.

Er bilen omfattet af en nyvognsgaranti?

Importøren af bilen kan ikke kræve, at garantien på bilen kun kan opretholdes, hvis bilen serviceres på et af importørens egne mærkeværksteder.

Hvis du vælger et autoværksted, som ikke er et mærkeværksted, til fx et serviceeftersyn af bilen, har garantigiver pligt til at udlevere specificerede service- og eftersynsplaner til autoværkstedet.

Du skal som bilejer dokumentere, at serviceplanen er overholdt og må derfor sikre dig stempler eller anden dokumentation for, at arbejdet er udført.

Autoværkstedet skal selvfølgelig udføre arbejdet korrekt og i overensstemmelse med serviceplanen. Hvis de ikke følger planen, og der senere opstår en fejl på bilen, som er en følge af, at serviceplanen ikke er overholdt, kan du ikke forlange, at garantien dækker fejlen. I den situation må du i stedet klage til det autoværksted, der har udført den fejlbehæftede reparation.

Det er garantigiver, der skal dokumentere, at det "ikke-autoriserede" værksted har udført dårligt eller mangelfuldt arbejde.

Autoværksteder i udlandet

Vælger du af egen drift at tage kontakt med et autoværksted i udlandet for at få bilen repareret der, måske lidt billigere, vil det være det pågældende lands love, der afgør, hvad du har krav på, hvis der opstår en tvist.

Du skal være opmærksom på, at du altid skal klage til det autoværksted, der har udført reparationen på bilen, og at de har ret til at afhjælpe. Det kan betyde, at du skal af sted med bilen måske flere gange.

Inden du beslutter dig for at få bilen repareret i udlandet, skal du gøre op med dig selv, hvad det koster i transport, tidsforbrug og lignende, hvis reparationen ikke er i orden ved første forsøg.

Læs mere om aftaler med autoværkstedet

Læs mere om problemer med bilreparationen

 


 brev1Få ny viden om forbrugerområdet
 - tilmeld dig vores nyhedsbrev

Facebook Gør som mere end 16.000 danskere
 - følg os på Facebook

Twitter
 Få aktuelle tips, råd og nyheder
 - deltag i debatten på Twitter

hammerSe afgørelser fra Forbrugerklagenævnet

Kunne du bruge siden?