Skip navigation

Børn og mobilabonnementer

Sidst opdateret:

Abonnementer, fx et mobilabonnement, kan ifølge loven ikke tegnes af børn og unge under 18 år. Sker det alligevel, er aftalen ikke bindende for den unge.

Bliver mobilabonnementet tegnet i dit navn, er det dig som forælder, der hæfter for regningerne. Uanset hvem der bruger mobilen.

Mobilabonnement eller taletidskort?

Fordele - mobilabonnement:

  • Man kan abonnere på andre ydelser og derved få rabat

Ulemper - mobilabonnement:

  • Som regel er der abonnementsafgift og/eller et månedligt mindsteforbrug

Taletidsordninger – et fysisk taletidskort eller netbaseret - er den enkleste måde at sikre, at der er styr på taletiden

Fordele - taletid:

  • Ingen abonnementsafgift eller oprettelse
  • Forbruget er forudbetalt - det begrænser risikoen for uventede ekstraregninger. Men tjek altid vilkårene
  • Med de fleste ordninger kan man ringe til mobilen, efter taletiden er opbrugt
  • Taletids-kontoen kan "tankes op" via butikker, banker eller nettet

Ulemper - taletid:

  • Din søn eller datter kan løbe tør for taletid, så han/hun ikke kan få fat i dig

Dit barn vil altid kunne ringe til Alarm 112, selvom taletiden er opbrugt, eller der er spærret for udgående opkald.

Saldokontrol på mobilen

I kan få mobilselskabet til at spærre telefonen inden for et døgn, hvis et aftalt beløb overskrides. Det kaldes for saldokontrol. I kan også tjekke saldoen hos teleselskabet via nettet.

Pas på den særlige pinkode til saldokontrol - hvis din søn eller datter selv udvider det aftalte beløb, hænger I på regningen. Hvis mobilselskabet altid bruger den samme kode - for eksempel PUK-koden - er det nemt for barnet at gætte koden og udvide beløbet.

Der kan gå op til 24 timer, før opkaldet registreres, og derfor er regningen ofte højere end det aftalte maksimumbeløb. I skal derfor betale for opkald, der er foretaget, før spærringen bliver gennemført - også selvom de overstiger det aftalte beløb.

Klager over mobilabonnementer

Teleankenævnet behandler klager over mobilabonnementer og en række andre tjenester. Du finder Teleankenævnet her.

Mæglingsteamet for Forbrugerklager behandler klager over en række køb af varer og tjenester over mobil, fx virtuelle varer. Læs mere om Mæglingsteamet for Forbrugerklager.

Undgå misbrug af mobilen

Tal i familien om, at man aldrig må efterlade en åben mobiltelefonen uden opsyn. Hvis mobilen bliver stjålet/bliver væk, skal du ringe til mobilselskabet og få nummeret spærret.

Alle mobiler har et IMEI-nummer (mobiltelefonens ID-nummer), som man får oplyst ved købet. Det nummer skal bruges ved en politianmeldelse.

Er mobilen blevet misbrugt af en anden til køb af fx busbilletter, ringetoner og lignende, hæfter du som udgangspunkt ikke for misbrug. Kun hvis der er en personlig hemmelig kode, som er blevet brugt forud for det enkelte køb, kan du hæfte for et misbrug på op til 375 kr., Hvis du selv på en eller anden måde har medvirket til, at misbruget kunne finde sted, kan du hæfte for op til 8.000 kr.

Læs mere om mobilabonnementer

KUNNE DU BRUGE SIDEN?