Skip navigation

Fælles tv-forsyning - opsigelse og klager

Sidst opdateret:

Du kan opsige din aftale om fælles tv-forsyning med en måneds varsel til udgangen af en måned. Det er dog ikke sikkert, at du kan komme ud af aftalen med det samme.

Mange foreninger og udlejere har længerevarende aftaler med tv-leverandøren, som enten skal udløbe eller genforhandles, før beboerne kan opsige tv-aftalen. Tjek, om det er tilfældet i din forening/hos din udlejer.

Det kan fx være en del af aftalen, at et bestemt antal husstande aftager og betaler til tv-signalet.

Hvad betyder overgangsordningen?

For at undgå, at foreningen lider et økonomisk tab, hvis nogle beboere framelder den fælles tv-forsyning, indeholder loven om frit valg af tv-leverandør en overgangsordning for opsigelse i foreninger, der har indgået en aftale med en tv-leverandør før den 1. juli 2016, og hvor foreningen ikke har kunnet opsige aftalen, fx pga. en bindingsperiode.

Du skal være opmærksom på, at foreningens/udlejers opsigelsesvarsel derfor kan være meget langt fx et år.

  • Hvis foreningens/udlejers aftale med tv-leverandøren er indgået før 1. juli 2016, og den fx udløber den 31. marts 2021, kan du opsige den fælles tv-forsyning fra den 1. april 2021. Du har en måneds opsigelse til udgangen af en måned, så opsiger du din aftale i løbet af april 2021, vil opsigelsen have virkning fra den 1. juni 2021.
  • Hvis foreningens/udlejers aftale løber, til foreningen/udlejer opsiger den, kan beboerne melde sig ud fra den dag, hvor foreningen/udlejer ville kunne komme ud af aftalen. Kan foreningens/udlejers aftale fx opsiges fra den 30. april 2019 med et varsel på tre måneder, kan du opsige din tv-aftale fra den 1. august 2019. Du har en måneds opsigelse til udgangen af en måned, så opsiger du din aftale i løbet af august 2019, vil opsigelsen få virkning fra den 1. oktober 2019.

Spørg din forening eller udlejer om regler for frit tv-valg

Spørg din forening eller udlejer, hvornår de nye regler får virkning i jeres ejendom. Det er foreningens eller udlejerens ansvar, at aftalen med tv-udbyderen bliver opsagt eller genforhandlet, så foreningen ikke lider økonomisk tab, når beboerne har ret til at udmelde sig.

Fælles tv-forsyning – sådan framelder du dig

For at framelde dig fælles tv-forsyning skal du sende en skriftlig opsigelse, fx brev/mail, til din udlejer eller foreningens bestyrelse.

Foreningen/udlejer må ikke opkræve et gebyr for udmeldelse.

Klager over fælles tv-forsyning

Hvis du bliver opkrævet et gebyr for din opsigelse, eller du fortsat bliver opkrævet betaling for tv, kan du klage til foreningen, udlejeren eller det firma, der administrerer aftalen.

Hvis det ikke hjælper, kan du gå videre med din klage:

  • Lejer i privat lejebolig:

Du kan klage til huslejenævnet, hvis du ikke kan blive fritaget for at betale til den fælles tv-forsyning.

  • Lejer i almen lejebolig

Du kan klage til beboerklagenævnet, hvis du ikke kan blive fritaget for at betale til den fælles tv-forsyning.

  • Andelsbolig eller ejerbolig

Du kan klage til Slots- og Kulturstyrelsen, hvis du ikke kan blive fritaget for at betale til den fælles tv-forsyning.

Når du vil klage, skal du indsende de relevante oplysninger til klageinstansen. Klager til Slots- og Kulturstyrelsen skal vedlægges:

  • Oplysning om hvilken type bolig du bor i (privat udlejningsbolig, almen udlejningsbolig, andelsbolig, ejerlejlighed eller anden ejerbolig)
  • Kopi af din anmodning til foreningen/udlejer om fritagelse for tilslutning til og betaling for den fælles tv-forsyning 
  • Eventuel kopi af foreningens/udlejers afslag på din anmodning eller dokumentation for, at du efter udløb af opsigelsesperioden opkræves betaling for fælles tv-forsyning (ud over faste omkostninger)
  • En specificeret opgørelse over omkostninger, du betaler (du kan få opgørelsen hos din forening/udlejer)
  • Eventuel dokumentation for, at du af andre årsager ikke kan blive frameldt den fælles tv-forsyning.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kan du finde svar på en lang række spørgsmål om reglerne. 

KUNNE DU BRUGE SIDEN?