Skip navigation

Ændringer i abonnementet

Sidst opdateret:

Et forbehold for ændringer i abonnementet skal være formuleret klart og tydeligt. Du skal have et varsel om ændringerne i rimelig tid, før de træder i kraft.

Et forbehold om ændringer i fx mobil- eller avisabonnementet skal være udformet klart og tydeligt. Du skal have et varsel om ændringerne i rimelig tid, før de træder i kraft. Hvis det er væsentlige ændringer, skal du kunne komme ud af abonnementet, før ændringerne får betydning for dig. Det gælder fx for væsentlige prisstigninger.

abonnements ændringer

Væsentlige ændringer skal varsles individuelt. Det er altså ikke nok fx at sætte et opslag op i motionscentret eller indrykke en annonce i avisen.

Nogle ændringer kan være så væsentlige, at der i realiteten må indgås en helt ny aftale mellem parterne. Er ændringen klart til forbrugerens fordel – fx en prisnedsættelse – kan ændringen gennemføres uden at varsle forbrugeren.

Løfte om faste priser i en bestemte periode

Hvis en virksomhed har lovet, at en pris vil være gældende i en bestemt periode, vil han normalt ikke kunne hæve prisen, heller ikke selvom han giver forbrugeren mulighed for at opsige aftalen. Virksomheden vil normalt heller ikke kunne ændre i aftalen i en periode, hvor forbrugeren er bundet af en uopsigelighedsklausul.

Abonnement - aftaler gælder ikke evigt

Selvom der ikke i aftalen er en adgang for virksomheden til at ændre eller opsige aftalen, kan virksomheden imidlertid ikke være bundet af aftalen i evig tid. Afhængig af de konkrete forhold må du forvente, at virksomheden kan have lov til - med et varsel der er rimeligt for forbrugeren - at ændre i vilkårene eller at opsige aftalen.

Læs mere om abonnementer - fortrydelsesret og opsigelse

Test din viden om abonnementer: 

KUNNE DU BRUGE SIDEN?