Skip navigation

Linkguide over forbrugerområdet

Sidst opdateret:

I Danmark findes der en række myndigheder, som beskæftiger sig med lovgivning og information, der er rettet mod forbrugere.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Forbrug.dk) – Generelt om forbrugerrettigheder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en myndighed under Erhvervsministeriet. Styrelsen står bag den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, der hjælper med råd, rettigheder og klagemuligheder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens forbrugerpolitiske center udvikler blandt andet lovforslag på forbrugerområdet. Derudover huser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariaterne for Ankenævnet på Energiområdet og Stormrådet samt Forbruger Europa.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

Den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk

Nævnenes Hus – Klagesager

Nævnenes Hus er en myndighed under Erhvervsministeriet, som blandt andet sekretariatsbetjener Center for klageløsning og Forbrugerklagenævnet. Her behandles klager, som ikke hører under et godkendt ankenævn.

Nævnenes Hus' hjemmeside

Forbrugerombudsmanden - Markedsføring

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig myndighed, der blandt andet fører tilsyn med, at virksomhederne overholder markedsføringsloven (fx forbuddet mod spam og forbuddet mod vildledning), tobaksreklameloven samt en række forbrugerbeskyttende regler i betalingsloven.

Forbrugerombudsmandens hjemmeside

Forbruger Europa – Handel over grænserne i EU

Forbruger Europa vejleder forbrugere, der har købt noget i et andet EU-land, om deres forbrugerrettigheder og –pligter. Desuden hjælper Forbruger Europa med konkrete klager mod virksomheder i andre EU-lande. Forbruger Europa holder til i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og er delvist finansieret af Europa-Kommissionen. Det er en del af et europæisk netværk og har søsterkontorer i de øvrige EU-lande samt Norge, Island og Storbritannien.

Forbruger Europas hjemmeside

Trafikstyrelsen (flypassager.dk) - Transportklager

Trafikstyrelsen er en myndighed under Transportministeriet og har myndighed til at udstede regler på blandt andet transportområdet. Styrelsen behandler derudover blandt andet klager fra forbrugere over forsinkede og aflyste flyrejser. Derudover står styrelsen bag hjemmesiden flypassager.dk, som informerer flypassagerer om deres rettigheder og reglerne vedrørende bagage.

Trafikstyrelsens hjemmeside

Flypassager.dk

Sikkerhedsstyrelsen – Produktsikkerhed

Sikkerhedsstyrelsen er en myndighed under Erhvervsministeriet, der arbejder med kontrol og tilsyn inden for el, vvs og forbrugerprodukter. Sikkerhedsstyrelsen modtager anmeldelser, hvis forbrugere mistænker, at et produkt er farligt.

Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside 

Toldstyrelsen – Told

Toldstyrelsen er en myndighed under Skatteministeriet. Styrelsens opgave er blandt andet at gøre det nemt for borgere og virksomheder at betale den korrekte told og sikre Danmark imod indførelse af illegale varer. Toldstyrelsen har toldere ved landets grænser, som udfører daglige kontroller året rundt.

Toldstyrelsens hjemmeside

Lægemiddelstyrelsen – Køb af medicin

Lægemiddelstyrelsen hører under Sundhedsministeriet. Styrelsen godkender og kontrollerer lægemiddelvirksomheder og lægemidler. De fører blandt andet tilsyn med salg af ulovlig medicin, alvorlige hændelser og bivirkninger ved lægemidler.

Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Fødevarestyrelsen – Køb af fødevarer

Fødevarestyrelsen er en myndighed under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Styrelsen varetager regler på veterinær- og fødevareområdet. Fødevarestyrelsen behandler klager over fødevarer eller hygiejne på spisesteder eller i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen står blandt andet bag hjemmesiderne findsmiley.dk, altomkost.dk og klartilhund.dk.

Fødevarestyrelsens hjemmeside

Patent- og Varemærkestyrelsen - Kopiprodukter

Patent- og Varemærkestyrelsen er en myndighed under Erhvervsministeriet, der arbejder for at sikre, at danske virksomheder har rettighederne til deres egne idéer, så der skabes de bedst mulige forudsætninger for vækst og udvikling. Patent- og Varemærkestyrelsen er desuden sekretariat for Ministeriernes Netværk mod IPR-krænkelser, der står bag siden jegvælgerægte.dk.

Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside

Jegvælgerægte.dk

Finanstilsynet – Finansielle ydelser og finansiel forbrugerinformation

Finanstilsynet er en myndighed under Erhvervsministeriet, der fører tilsyn med finansielle virksomheder. Finanstilsynet har en hotline, der giver råd og vejledning om forbrugerrettigheder hos banker og andre finansielle virksomheder.

Finanstilsynets hjemmeside

På Rådtilpenge.dk, som Finanstilsynet står bag, kan du finde uvildig information, vejledning og gode råd, der hjælper dig med at forstå din privatøkonomi bedre.

Rådtilpenge.dk

Færdselsstyrelsen - Bilsyn

Færdselsstyrelsen hører under Transportministeriet. Styrelsen har ansvar for regulering og tilsyn på færdselsområdet. Færdselsstyrelsen godkender blandt andet private synshaller til syn af biler, og på styrelsens hjemmeside kan du søge efter synsrapporter.

Færdselsstyrelsens hjemmeside

Energistyrelsen – Spar energi

Energistyrelsen hører under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og arbejder med Danmarks energi- og forsyningssektor. Energistyrelsen har hjemmesiden SparEnergi.dk, hvor forbrugere kan finde gode råd om el, varme og energirigtige løsninger ved brug af tjeklister, beregnere og produktlister.

Energistyrelsens hjemmeside

SparEnergi.dk

Forsyningstilsynet - Elpriser

Forsyningstilsynet fører tilsyn med forsyningssektorerne – el-, naturgas- og fjernvarmesektorerne. Forsyningstilsynet driver hjemmesiden elpris.dk, hvor du kan finde oplysninger om elpriser, rabatter og vilkår på det danske marked.

Forsyningstilsynets hjemmeside

Elpris.dk

Datatilsynet – Beskyttelse af persondata

Datatilsynet er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt. Datatilsynet giver råd og vejleder om rettigheder, når det gælder databeskyttelse. Derudover behandler tilsynet klager, hvor behandling af personoplysninger er sket i strid med reglerne om databeskyttelse.

Datatilsynets hjemmeside

Klage- og ankenævn

I Danmark er der det offentlige forbrugerklagesystem, som består af Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet. De ligger i Nævnenes Hus og behandler klager på en lang række områder, hvor der ikke findes et godkendt ankenævn.

Derudover har Danmark 16 godkendte ankenævn, der i fællesskab har til formål at hjælpe forbrugere inden for hver deres område.

Ankenævn for biler

Ankenævn for biler behandler forbrugerklager i forbindelse med køb af en bil for over 10.000 kr. eller en værksted/serviceregning over 1.500 kr.

Ankenævn for bilers hjemmeside

Ankenævnet for Bus, Tog og Metro

Ankenævnet behandler klager fra forbrugere over problemer oplevet i bus, tog eller metro.

Ankenævnet for Bus, Tog og Metros hjemmeside

Ankenævnet for Feriehusudlejning

Ankenævnet behandler forbrugerklager over leje af feriehuse i Danmark gennem bureauer eller huse lejet i udlandet gennem danske bureauer. I visse tilfælde kan klager over leje af feriehuse i Danmark gennem portaler også behandles.

Ankenævnet for Feriehusudlejnings hjemmeside

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber, som er omfattet af lov af finansiel virksomhed, og som vedrører private kundeforhold.

Ankenævnet for Fondsmæglerselskabers hjemmeside

Ankenævnet for Forsikring

Ankenævnet behandler klager fra private forbrugere om forsikrings- og pensionsforhold.

Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme

Ankenævnet behandler klager over tjenesteydelser, der udbydes af hoteller, restauranter, forlystelsesparker og vandrerhjem samt andre virksomheder, der erhvervsmæssigt tilbyder lignende tjenesteydelser, såfremt ydelsen og/eller det fremsatte krav repræsenterer en værdi på højst 150.000 kr.

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turismes hjemmeside

Ankenævn for Køreundervisning

Ankenævnet behandler klager fra forbrugere mod kørelærere vedrørende modtagelse af teoretisk eller praktisk køreundervisning.

Ankenævn for Køreundervisnings hjemmeside

Ankenævnet for Tekniske Installationer

Ankenævnet behandler klager fra forbrugere over el- og vvs-arbejder. Det omtvistede beløb, dvs. det beløb der er uenighed om, skal mindst udgøre 2.000 kr. og højest 150.000 kr. inklusive moms.

Ankenævnet for Tekniske Installationers hjemmeside

Ankenævnet på Energiområdet

Ankenævnet behandler klager fra forbrugere over køb og levering af energiydelser, fx el og varme.

Ankenævnet på Energiområdets hjemmeside

Byggeriets Ankenævn

Ankenævnet behandler klager fra forbrugere over maler-, murer-, tømrer-, snedker-, gulv-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, anlægsgartner- og jordarbejder samt leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer. Ankenævnet behandler dog ikke klager over nybyggerier med en samlet entreprisesum på over 1 mio. kr. inklusive moms.

Byggeriets Ankenævns hjemmeside

Håndværkets Ankenævn

Ankenævnet behandler klager fra forbrugere over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejde vedrørende vvs-, bygningssmede-, maler-, snedker-, tømrer-, tække-, murer-, kloak-, belægnings-, anlægsgartner, auto- og møbelpolstringsarbejde. Håndværkets Ankenævn behandler endvidere klager over leverancer af vinduer, yderdøre og termoruder.

Håndværkets Ankenævns hjemmeside

Klagenævnet for Ejendomsformidling

Klagenævnet behandler klager fra forbrugere over ejendomsmæglere.

Klagenævnet for Ejendomsformidlings hjemmeside

Pakkerejse-Ankenævnet

Ankenævnet behandler klager vedrørende rejser, der er arrangeret og/eller solgt af en virksomhed i Danmark. En pakkerejse er et rejsearrangement, der består af mindst to af følgende elementer:

  • Transport, fx fly, bus, tog eller skib
  • Indkvartering, fx hotel, lejlighed, hytte og lignende
  • Udlejning af biler og andre motorkøretøjer
  • Anden turistydelse, der udgør en væsentlig del af rejsen, fx liftkort på en skirejse, teaterbilletter, golfbaneleje, jagtleje, billetter til fodboldkampe og udflugter på rejsen

Pakkerejse-Ankenævnets hjemmeside

Parkeringsklagenævnet

Klagenævnet behandler klager over kontrolafgifter pålagt af private for overtrædelse af vilkårene for brug af offentligt tilgængelige private parkeringsområder.

Parkeringsklagenævnets hjemmeside

Det finansielle ankenævn

Ankenævnet behandler klager over danske og færøske pengeinstitutter og deres herværende datterselskaber fx finansieringsselskaber vedrørende private kundeforhold. Det finansielle ankenævn behandler også klager fra forbrugere over realkreditinstitutter og klager fra forbrugere over investeringsforeninger, specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. omfattet af Lov om investeringsforeninger og specialforeninger, samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

Det finansielle ankenævns hjemmeside

Teleankenævnet

Ankenævnet behandler klager mellem slutbrugere og teleudbydere vedrørende telefonabonnementer og internetabonnementer samt registrering og debitering af indholdstjenester.

Teleankenævnets hjemmeside

Interesseorganisationer

Forbrugerrådet Tænk

Forbrugerrådet Tænk er en medlemsorganisation og en NGO, der arbejder for, at det skal være sikkert at være forbruger i Danmark.

FDM (Forenede Danske Motorejere)

FDM er en interesseorganisation for bilejere. Forbrugere kan blandt andet søge rådgivning om forbrugermæssige, juridiske eller tekniske spørgsmål.

Parcelhusejernes Landsforening

Parcelhusejernes Landsforening varetager parcelhusejernes interesser.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?