Købeloven

Købeloven indeholder grundlæggende principper, som giver forbrugeren og virksomheden visse rettigheder og pligter. Reglerne beskytter forbrugeren ved køb af varer.

Artikel

Relevant lovgivning:
Købelovens §§ 72-87 (forbrugerkøb), herunder fx §§ 75 a-77 a (mangler ved varen), §§ 78 a-79 (køberens mangelsbeføjelser) og § 83 (reklamationsfristen)

 • Reglerne beskytter forbrugeren ved køb af varer 
 • Købeloven indeholder nogle grundlæggende principper, som giver forbrugeren og virksomheden visse rettigheder og pligter 
 • Tjenesteydelser som fx fitnessabonnementer og flytning er ikke omfattet af købeloven
 • Nogle af købelovens regler omfatter kun forbrugerkøb, hvor en privatperson køber en vare til privat brug hos en erhvervsdrivende
 • Forbrugeren har blandt andet to års reklamationsret ved fejl på varen 
 • Er virksomheden ansvarlig for fejlen på salgsgenstanden, har forbrugeren ret til afhjælpning, fx reparation, omlevering, forholdsmæssigt afslag i prisen eller ophævelse af købet
 • I forbrugerkøb kan forbrugeren som udgangspunkt ikke stilles i en dårligere situation, end købeloven dikterer. Der kan dog godt indgås aftaler, som stiller forbrugeren bedre
 • Købeloven indeholder også regler for aftaler om levering af digitale tjenester og digitalt indhold samt varer med digitale elementer

Gode råd:

 • En mangel efter købeloven er ikke kun en egentlig fejl. Det kan også være, at varen ikke kan det, du er blevet lovet
 • Du har altid to års reklamationsret. Det betyder, at du har ret til at klage til butikken over fejl og mangler ved varen i to år
 • Hvis varen har en fejl eller mangel, har du ret til at få den repareret eller omleveret til en ny. I nogle tilfælde kan du få pengene tilbage eller et forholdsmæssigt afslag i prisen
 • Butikken må kun forsøge at reparere eller omlevere din vare nogle få gange – typisk en eller to. Derefter kan du få dine penge igen

Læs mere om reklamationsretten

Læs mere om mangler ved varen

Købelovens regler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester

Hvis der er tale om digitalt indhold/ digitale tjenester eller digitalt indhold i en vare med digitale elementer, som du løbende får leveret hen over en periode, gælder der særlige regler. I disse tilfælde vil du kunne klage over mangler:

 • ved udløbet af leveringsperioden for varer med digitale elementer og
 • i andre tilfælde op til to måneder efter, at leveringsperioden er udløbet.

Hvis der er en mangel på det digitale indhold/den digitale tjeneste, herunder digitale elementer i en vare, kan sælgeren vælge mellem afhjælpning, fx reparation eller omlevering til et nyt produkt.

Digitalt indhold er fx apps, lyd- og videofiler, digitale spil som fx mobilspil, e-bøger mv.

Digitale tjenester er tjenester, hvor det er muligt for brugerne fx at få adgang til eller dele data i digital form fx sociale medier, billed- og lyddeling, tekstbehandling og anden filhosting

Varer med digitale elementer er fx spillekonsoller, en smartphone med apps/programmer, smarture med fx GPS, et smart-TV med en videoapp mv. 

Læs mere om levering af digitalt indhold og digitale tjenester​

Find købeloven på retsinformation.dk