Forbrugerklagenævnet

Forbrugerklagenævnet behandler klager over en lang række varer og ydelser, som en forbruger har købt hos en erhvervsdrivende.   

Det koster forbrugeren et gebyr på 400 kr. at oprette en klage hos Forbrugerklagenævnet. Den erhvervsdrivende skal betale et gebyr på 1.000 kr. eller 6.000 kr. for klagesagsbehandlingen, hvis forbrugeren får medhold i sin klage. 

En sag kan først komme for Forbrugerklagenævnet, når den har været i gennem en klageløsningsproces hos Center for Klageløsning, hvor forbrugeren og den erhvervsdrivende i fællesskab har søgt en løsning på problemet.

En sag i Forbrugerklagenævnet skal gennem en længere proces, hvor den skal vurderes både juridisk og fagligt. Sagsbehandlingstiden kan derfor være op i mod 12 måneder. Du kan undervejs følge din sag online.

Læs mere:
Oprettet: 01. oktober 2015

Kunne du bruge siden?