Forbrugerklagenævnet

Artikel - 01. oktober 2015


Kan forbrugeren og virksomheden ikke finde en fælles løsning gennem Center for Klageløsning, kan forbrugeren vælge at indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet.

Forbrugerklagenævnet behandler klager over en lang række varer og ydelser, som en forbruger har købt hos en virksomhed.

Forbrugerklagenævnet er sammensat af fem medlemmer, som består af to forbrugerrepræsentanter, to erhvervsrepræsentanter samt en formand, der er dommer. 

Forbrugerklagenævnet – priser og frister

En sag kan først komme for Forbrugerklagenævnet, når den har været i gennem en klageløsningsproces hos Center for Klageløsning, hvor forbrugeren og virksomheden i fællesskab har søgt en løsning på problemet.

Læs mere om Center for Klageløsning

Er der ikke opnået en fælles løsning mellem forbrugeren og virksomheden, har forbrugeren en frist på 4 uger til at gå videre med sagen til Forbrugerklagenævnet.

En sag i Forbrugerklagenævnet skal gennem en længere proces, hvor den skal vurderes både juridisk, og hvor en sagkyndig vil undersøge varen. Sagsbehandlingstiden kan derfor være op i mod 12 måneder. Forbrugeren kan undervejs følge sin sag online.

Det koster forbrugeren et gebyr på 400 kroner at oprette en klage hos Forbrugerklagenævnet. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis forbrugeren får medhold i sagen, eller hvis forbrugeren og virksomheden bliver enige om en løsning.

Virksomheden skal betale et gebyr, når sagen falder ud til forbrugerens fordel. Finder parterne selv en løsning, er gebyret på 1.000 kroner. Skal sagen forelægges nævnet, er gebyret på 6.000 kr.

Følg din sag hos Forbrugerklagenævnet online

Har du en eller flere klagesager under behandling hos Forbrugerklagenævnet, kan du følge sagsbehandlingen via minsag.forbrug.dk. Du kan blandt andet se sagens dokumenter, og hvilke faser sagen gennemgår, inden der kan træffes en afgørelse. Både forbrugere og virksomheder kan se status på de sager, de er involverede i.

Du skal oprette en profil med NemID eller e-mail og password for at få adgang til Min sag.

Gå til Min sag hos Forbrugerklagenævnet

Læs mere om Nævnenes Hus

Sidst opdateret: 15. januar 2018

Hold dig opdateret
- abonnér på vores nyhedsbrev

Gør som mere end 15.000 danskere
- følg os på Facebook

Få aktuelle tips, råd og nyheder
- deltag i debatten på Twitter

Kunne du bruge siden?