Hvilke sager kan Nævnenes Hus behandle?

Nævnenes Hus sekretariatsbetjener Forbrugerklagenævnet og huser Center for Klageløsning. Sagsområderne er de samme i de to instanser.

Som udgangspunkt kan Nævnenes Hus behandle alle de klager, der ikke hører til i et af de private, godkendte ankenævn, og klager der skal behandles af en speciel klageinstans. 

Se de godkendte ankenævn

Eksempler på sager, der skal behandles af en særlig klageinstans

 

  • Sundhedsydelser udført af personer med en offentlig anerkendt uddannelse
  • Uddannelser udbudt af det offentlige
  • Køb af fast ejendom
  • Tvister, der er afgjort ved dom, voldgift eller retsforlig.
  • Sager der hører under et lovbestemt klagesystem, fx advokatnævnet.

Beløbsgrænser

  • Minimum 1.000 kr. dog 650 kr. for tøj og sko
  • Maksimum 100.000 kr.

Kun forbrugerkøb

Det er en forudsætning, at der er tale om en vare eller en ydelse, der er købt af en forbruger af en virksomhed.

Nævnenes Hus kan ikke behandle tvister mellem to private parter eller to virksomheder eller erhvervsdrivende.

Over landegrænser

Nævnenes Hus kan som udgangspunkt kun behandle klager over erhvervsdrivende, der er etableret i Danmark. Er en erhvervsdrivende etableret i flere lande, skal sagen behandles i det land, hvor sagen har den største tilknytning.

Afvisning

En sag kan afvises, hvis forbrugeren ikke har klaget til den erhvervsdrivende, klagen er ubegrundet, eller den er under behandling i en anden klageinstans.

Sidst opdateret: 28. marts 2017

Kunne du bruge siden?