Hvad er Center for Klageloesning?

Center for Klageløsning ligger i Nævnenes Hus. Det er en upartisk instans, der skal bistå en forbruger og en virksomhed med at finde en fælles løsning, når der opstår et problem.

Der er ikke tale om en egentlig sagsbehandling, og der bliver ikke foretaget en vurdering af den aktuelle fejl eller mangel af en sagkyndig fra branchen. 

Processen er alene baseret på de to parters forklaring og deres vilje til at indgå en fælles løsning, som begge kan være tjent med.

Center for Klageløsning tager ikke stilling i sagen men sørger for, at parterne hører hinandens forklaringer, og bidrager til, at deres forhandling foregår i en positiv atmosfære. Center for Klageløsning kan desuden svare på spørgsmål, vejlede om gældende lov, og komme med forslag til løsningsmuligheder, som parterne ikke selv har tænkt på.

Processen vil typisk foregå over telefon, eller eventuelt et telefonmøde. Læs mere i vores guide.

Hvis parterne finder en løsning

Hvis parterne bliver enige om en løsning, sender Nævnenes Hus en mail, hvori det fremgår, hvad der er aftalt.

Hvis parterne ikke finder en løsning

Hvis parterne ikke kan blive enige om en løsning, kan forbrugeren vælge at gå videre med sagen til Forbrugerklagenævnet eller anlægge en sag ved domstolene. 

Læs mere om Forbrugerklagenævnet

Se priser samt tidsfrister

Læs desuden om, hvordan du kan starte din klagesag online

Sidst opdateret: 28. marts 2017

Kunne du bruge siden?