Center for Klageløsning – pris og tidsfrister

Det er en forudsætning, at der stadig er reklamationsret på varen eller ydelsen, når forbrugeren henvender sig til for Center for Klageløsning. Forbrugeren skal desuden forgæves have klaget til den erhvervsdrivende.

Hvad koster det? 

100 kr. som forbrugeren skal betale. Beløbet bliver kun tilbagebetalt, hvis sagen viser sig at falde uden for Nævnenes Hus kompetenceområde.

Den erhvervsdrivende skal ikke betale.

Tidsfrister

Hvis Center for Klageløsning ikke kan medvirke i en sag, skal den som udgangspunkt afvises senest tre uger efter modtagelsen.

Klageløsningsprocessen skal som udgangspunkt afsluttes inden 90 dage efter parterne har afgivet deres bemærkninger. Fristen kan dog forlænges i særlige tilfælde.

Center for Klageløsning kan afbryde klageløsningsprocessen, hvis det er åbenbart, at der ikke kan findes en løsning, fx at den erhvervsdrivende ikke ønsker at medvirke.

Hvis der ikke kan findes en løsning, kan forbrugeren vælge at indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet. Det skal ske senest fire uger efter, at Center for klageløsning har meddelt parterne, at sagen er afsluttet.

Forbrugerklagenævnet

Læs mere om Forbrugerklagenævnet

Læs desuden om, hvordan du kan starte din klagesag online

Sidst opdateret: 24. august 2017

Kunne du bruge siden?