Center for Klageløsning

Artikel - 01. oktober 2015


Center for Klageløsning ligger i Nævnenes Hus og er en upartisk instans, der skal bistå en forbruger og en virksomhed med at finde en fælles løsning på et problem.

Processen er alene baseret på de to parters forklaring og deres vilje til at indgå en fælles løsning, som begge kan være tjent med. Der bliver ikke foretaget en vurdering af den aktuelle fejl eller mangel af en sagkyndig fra branchen. 

Center for Klageløsning tager ikke stilling i sagen, men sørger for, at parterne hører hinandens forklaringer og bidrager til, at deres forhandling foregår i en positiv atmosfære. Center for Klageløsning kan desuden svare på forbrugerretlige spørgsmål, vejlede om gældende lov og komme med forslag til løsningsmuligheder, som parterne ikke selv har tænkt på.

Processen vil typisk foregå over telefon eller eventuelt et telefonmøde.

Bliver parterne enige om en løsning, sender Center for Klageløsning en mail, hvori det fremgår, hvad der er aftalt.

Kan parterne ikke blive enige om en løsning, kan forbrugeren vælge at gå videre med sagen til Forbrugerklagenævnet eller anlægge en sag ved domstolene. 

Priser og frister

Det koster 100 kr. at få hjælp fra Center for Klageløsning. Beløbet bliver kun tilbagebetalt, hvis sagen viser sig at falde uden for Nævnenes Hus’ kompetenceområde. Virksomheden skal ikke betale. Forbrugeren betaler med kreditkort, når han eller hun opretter klagen.

Der er nogle regler for, hvilke sager Center for Klageløsning skal behandle. Kan Center for Klageløsning ikke behandle en sag, skal forbrugeren som udgangspunkt have besked om det senest tre uger efter, at den er modtaget.

Klageløsningsprocessen skal som udgangspunkt afsluttes inden 90 dage efter, at parterne har afgivet deres bemærkninger. Fristen kan dog forlænges i særlige tilfælde.

Center for Klageløsning kan afbryde klageløsningsprocessen, hvis det er åbenbart, at der ikke kan findes en løsning, fx hvis virksomheden ikke ønsker at medvirke.

Kan der ikke findes en løsning, kan forbrugeren vælge at indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet. Det skal ske senest fire uger efter, at Center for klageløsning har meddelt parterne, at sagen er afsluttet.

Følg din sag hos Center for Klageløsning online

Hvis du har en eller flere klagesager under behandling hos Center for Klageløsning, kan du følge sagsbehandlingen via minsag.forbrug.dk. Du skal oprette en profil med NemID eller e-mail og password for at få adgang til Min sag.

Gå til Min sag hos Center for Klageløsning

Se, hvordan du opretter en klagesag.

Læs mere om Nævnenes Hus

Sidst opdateret: 15. januar 2018

Hold dig opdateret
- abonnér på vores nyhedsbrev

Gør som mere end 15.000 danskere
- følg os på Facebook

Få aktuelle tips, råd og nyheder
- deltag i debatten på Twitter

Kunne du bruge siden?