Skip navigation

Klagenævnet for Ejendomsformidling

Sidst opdateret:

Klagenævnet for Ejendomsformidling behandler klager fra private forbrugere over ejendomsmæglere. Klagenævnet for Ejendomsformidling er godkendt af erhvervsministeren.

Klagenævnet for Ejendomsformidling kan tage stilling til samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem forbrugeren og ejendomsmægleren, herunder spørgsmål om god ejendomsmæglerskik.

Klager, der vedrører krav om bøde eller frakendelse af retten til at udøve erhvervet, kan ikke indbringes for Klagenævnet for Ejendomsformidling. Sådanne sager henhører under Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Kontakt Klagenævnet for Ejendomsformidling på ejendomsmaeglernaevnet.dk.

Kunne du bruge siden?