Skip navigation

Ankenævn for Køreundervisning

Sidst opdateret:

Ankenævn for Køreundervisning behandler klager fra forbrugere over kørelærere vedrørende modtagelse af teoretisk eller praktisk køreundervisning.

Ankenævnet er godkendt af erhvervsministeren.

Ankenævnet består af en formand, som er dommer, og et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. Ankenævnet er oprettet af Forbrugerrådet Tænk og Dansk Kørelærer-Union.

Læs mere om Ankenævn for Køreundervisning på ankesag.dk.

Kunne du bruge siden?