Ankenævnet for investeringsfonde

Sidst opdateret:

Ankenævnet for investeringsfonde er godkendt af erhvervsministeren. Bag ankenævnet for investeringsfonde står Investeringsfondsbranchen og Forbrugerrådet Tænk.

Ankenævnet behandler klager over investeringsforeninger, specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. omfattet af Lov om investeringsforeninger og specialforeninger, samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

Klagen skal vedrøre et privat medlemsforhold. Dog kan også erhvervsdrivende klage, hvis sagen ikke adskiller sig væsentligt fra klager vedrørende private medlemsforhold. Klagen skal angå en formueretlig tvist.

Læs mere om Ankenævnet for Investeringsfonde på fanke.dk.

Kunne du bruge siden?