Skip navigation

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme

Sidst opdateret:

Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme behandler klager over tjenesteydelser, der udbydes af danske hoteller, restauranter, forlystelsesparker og vandrehjem.

Ydelsen og/eller det fremsatte krav må højst repræsentere en værdi på 150.000 kr.

Ankenævnet er godkendt af erhvervsministeren.

Kontakt Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme på hrt-ankenaevn.dk.

Kunne du bruge siden?