Skip navigation

Ankenævnet for Forsikring

Sidst opdateret:

Ankenævnet for Forsikring behandler klager fra private forbrugere om forsikrings- og pensionsforhold. Ankenævnet er godkendt af erhvervsministeren.

Ankenævnet består af en formand, som er dommer, og et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. Ankenævnet er oprettet af organisationerne Forbrugerrådet TÆNK og Forsikring & Pension.

Kontakt Ankenævnet for Forsikring på ankeforsikring.dk. 

Vil du klage på et område, der falder uden for Ankenævnet for Forsikrings område? Det vil navnlig sige klager over modpartens forsikringsselskab og erhvervssikring. 

Kontakt Forsikringsoplysningen på forsikringogpension.dk.

Kunne du bruge siden?