Skip navigation

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Sidst opdateret:

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er godkendt af erhvervsministeren og behandler klager over fondsmæglerselskaber, som er omfattet af lov af finansiel virksomhed.

Ankenævnet behandler klager vedrørende private kundeforhold. Dog kan klager fra erhvervsdrivende behandles, hvis klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende private kundeforhold.

Bag ankenævnet står Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet Tænk.

Ankenævnet kan ikke behandle klager vedrørende handel med værdipapirer såfremt:

  • klagen vedrører en transaktion med en størrelse, der overstiger 500.000 kr., eller
  • handelsværdien af kundens personligt ejede portefølje af værdipapirer på det relevante marked overstiger 5 mio. kr. på klagetidspunktet.

En klage kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdet mellem parterne. Din klage kan også vedrøre omstændigheder, der er opstået, inden et egentligt kundeforhold blev etableret. 

Læs mere om Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber på fanke.dk.

Kunne du bruge siden?