Skip navigation

Ankenævnet for Finansieringsselskaber

Sidst opdateret:

Ankenævnet for Finansieringsselskaber behandler forbrugerklager over “fritstående” lån. Det vil sige lån, der ved udstedelsen ikke er knyttet til en genstand.

Ankenævnet behandler klager over danske finansieringsselskabers fritstående lån og kreditter. (Finansieringsselskaber er virksomheder, hvis hovedaktivitet er udlånsvirksomhed, herunder bl.a. forbrugerkreditter.)

Ankenævnet behandler endvidere klager over danske filialer af udenlandske finansieringsselskaber.

Långiver skal have et CVR-nummer og udøve reel udlånsvirksomhed, for at ankenævnet kan behandle klagen. Ankenævnet behandler ikke klager over virksomheder, som alene formidler lån.

Ankenævnet behandler udelukkende klager vedrørende private kundeforhold. 

Ankenævnet består af en formand og et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser. Ankenævnet er oprettet af organisationerne Forbrugerrådet TÆNK, Finans og Leasing og Dansk Kredit Råd.

Læs mere om Ankenævnet for Finansieringsselskaber 

Kunne du bruge siden?