Afgørelser fra
Forbrugerklagenævnet

 

Her finder du en liste over principielle afgørelser fra Forbrugerklagenævnet, der danner præcedens for fremtidige sager. Sagerne er inddelt efter emner i menuen til venstre, og du kan søge i søgefeltet, hvis du leder efter noget bestemt.

 

Forbrugeren kunne ikke få medhold i tilbagebetaling af spildevandsafgift efter vandspild i forbindelse med brud på haveslange

06. juli 2017

Forbrugeren krævede refusion af spildevandsafgift, idet der opstod et brud på en haveslange, mens forbrugeren var på ferie. Den erhvervsdrivende afviste kravet og gjorde gældende, at et brud på en haveslange ikke kunne betegnes som et ledningsbrud, ligesom forbrugeren havde handlet uagtsomt ved ikke at tilse haveslangen jævnligt.

Forbrugeren kunne ikke få medhold i tilbagebetaling af vandafledningsafgift efter vandspild, idet et brud på en haveslange ikke måtte anses som ledningsbrud

06. juli 2017

Da forbrugeren ved en fejl ikke havde lukket for haveslangen, var koblingen mellem haveslange og sprøjtepistol gået løs, hvilket medførte et vandspild. Forbrugeren krævede refusion af vandafledningsafgift, hvilket den erhvervsdrivende afviste med henvisning til, at vandspildet var opstået grundet manglende lukning af haveslange.

Forbrugeren kunne ikke få medhold i ophævelse af købet eller omlevering, idet fejlen på støvlerne ikke var omfattet af reklamationsretten

06. juli 2017

Forbrugeren oplevede cirka et år efter købet, at støvlernes hæle var slidte i forene, og at støvlerne havde udvidet sig. Den erhvervsdrivende afviste kravet og gjorde gældende, at sliddet skyldtes uhensigtsmæssig brug, samt at støvlerne ville udvide sig, da de var fremstillet af naturmaterialer.

Forbrugeren kunne ikke kræve gratis reparation eller ombytning, da computerskærm ikke var mangelfuld

23. december 2016

Forbrugeren opdagede en tordenflue midt i computerskærmen og klagede til den erhvervsdrivende. Den erhvervsdrivende har afvist forbrugerens krav og gjort gældende, at der er tale om en udefrakommende faktor.

Forbrugerklagenævnet kunne ikke vurdere erstatningsansvaret i en sag om leje af en minigraver, pladevibrator og en motorbør

23. december 2016

Forbrugeren lejede af den erhvervsdrivende en minigraver, en motorbør og en pladevibrator. I lejeperioden væltede minigraveren og blev serviceret af den erhvervsdrivende. Motorbøren fik dertil en defekt og blev erstattet af en ny. Den erhvervsdrivende krævede efterfølgende erstatning for skaderne.

Forbrugeren kunne kræve erstatning for køb på flyrejse, da bagagen blev forsinket

21. december 2016

Forbrugeren havde bestilt en flyrejse fra København til Berlin, men bagagen blev forsinket. Forbrugeren krævede erstatning for de køb, som han havde foretaget på rejsen. Den erhvervsdrivende ønskede kun delvist at erstatte tabet.

Online rejsebureau skulle refundere købesummen til forbrugeren efter flyselskabets konkurs

08. december 2016

Den erhvervsdrivende skulle tilbagebetale købesummen til forbrugeren for flybilletter, der ikke kunne anvendes som følge af flyselskabets konkurs. Den erhvervsdrivende havde ikke på deres hjemmeside tilstrækkeligt klart og tydeligt oplyst forbrugeren om, at den erhvervsdrivende ikke var aftalepart, men handlede på vegne af flyselskabet.

Forbrugeren kunne hæve købet af en ladcykel over for den erhvervsdrivende, som blev anset som aftalepart

07. december 2016

Forbrugeren købte på den erhvervsdrivendes hjemmeside en ladcykel. Da forbrugeren ikke kunne samle ladcyklen, reklamerede hun både til leverandøren og den erhvervsdrivende.

Forbrugeren kunne kræve købet ophævet og erstatning for ekstra udgifter til billeje, da lejebiler ikke blev udleveret

07. december 2016

Forbrugeren krævede at få tilbagebetalt prisen for lejebiler samt erstatning for ekstra udgifter til billeje, da den erhvervsdrivende ikke ønskede at udlevere lejebilerne som aftalt, grundet forbrugerens betalingskort ikke stemte overens med deres aftalebetingelser.

Forbrugeren kunne kræve dækning af udgifter til returforsendelse af et par damestøvler

05. december 2016

Forbrugeren krævede dækning af udgifter til forsendelse af et par damestøvler, da hun havde modtaget en forkert størrelse. Den erhvervsdrivende har overfor forbrugeren afvist, at de har leveret en forkert størrelse.