Betalingsoplysninger og e-handel

Du giver dine betalingskortoplysninger fra dig, når du handler på nettet. Det kræver klare regler for, i hvor høj grad en virksomhed må benytte og genbruge disse oplysninger ved fremtidige betalinger.

 

I dette tema kan du se de regler, Forbrugerombudsmanden efter forhandlinger med en række brancher har udstukket.

 

Det gælder fx, hvis en virksomhed vil gemme og eventuelt genbruge dine betalingskortoplysninger ved senere køb, kunne foretage automatiske træk på din konto uden din godkendelse eller kunne reservere et beløb på din konto, så du reelt betaler forud.

 

Læs desuden Forbrugerombudsmandens retningslinjer om håndtering af betalinger ved fjernsalg.