Fælles tv-forsyning

Mange boligforeninger, andelsboligforeninger, almennyttige boliger, udlejningsejendomme, ejerforeninger, grundejerforeninger mv. har gennem årene etableret fælles antenneanlæg, og der har i mange tilfælde været tilslutningspligt for husstandene.

En lov fra 1. juli 2016 sikrer, at alle husstande skal være frit stillet til at vælge en anden tv-leverandør, end den der tilbydes gennem den fælles tv-forsyning.

For at undgå, at foreninger og udlejere lider økonomiske tab, indeholder loven nogle overgangsordninger afhængig af, hvilken aftale foreningen eller udlejeren har med tv-leverandøren.

Du kan her læse om de nye regler for opsigelse og få tips til at finde din egen tv-leverandør.

Du kan også se, hvad der fremover gælder for betaling for drift og vedligeholdelse af anlæggene.

På kfst.dk finder du en udvidet FAQ