Gå til resume Gå til indhold

Den offentlige forbrugerportal - Vi hjælper dig med råd, rettigheder og klager

Forbrugerleksikon

Forbrugerleksikon giver dig et overblik over dine rettigheder som forbruger, både før du køber, og når du er kommet hjem med varen. Hvad skal du fx være opmærksom på, inden du køber, og hvad du skal gøre, hvis du fortryder dit køb.
Gå til indhold
  • Aftaler
   19.08.2009
   Når du indgår en aftale, kan du gøre det enten mundtligt eller skriftligt. En mundtlig aftale er lige så bindende som en skriftlig, men det kan ... 
   
  • Betalingsfrister
   15.09.2009
   ”Pengegæld er bringegæld”, siger man. Det betyder, at du selv aktivt skal sørge for at betale dine regninger til tiden. Det gælder uanset, om ... 
  • Betalingskort og fjernsalg
   17.09.2009
   Når du har betalt med betalings- eller kreditkort ved at indtaste kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre, skal banken tilbageføre pengene til din konto i en ... 
  • Betalingskort og fjernsalg
   17.09.2009
   Når du har betalt med betalings- eller kreditkort ved at indtaste kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre, skal banken tilbageføre pengene til din konto i en ... 
  • Betalingskort og misbrug
   17.09.2009
   Det er som udgangspunkt udstederen af betalingskortet, der hæfter ved andres misbrug af dit betalingskort. Du kan i nogle tilfælde skulle betale en del af misbruget ... 
  • Bevisbyrde
   17.09.2009
   Hvis der er noget galt med den vare, du har købt, kan du risikere at blive uenig med sælgeren om, hvorvidt det er en mangel efter købeloven eller om du selv er skyld i skaden. I ... 
  • Bindingsperioder
   16.12.2009
   Når du som forbruger indgår en løbende aftale, fx et avisabonnement, vil du ofte være bundet af aftalen i en periode. Hvor længe, du maksimalt ... 
  • Bon eller kvittering
   17.09.2009
   Bon eller kvittering er dit bevis for, at du har købt og betalt en vare. Du skal bruge din bon eller kvittering, hvis du senere vil klage over varen, eller hvis du vil ... 
  • Brugsanvisninger
   17.03.2004
   Når du køber en vare, skal der følge en brugsanvisning eller manual med, hvis det er nødvendigt. Du har krav på at få de nødvendige ... 
  • Brugte varer
   17.03.2004
   Købeloven gælder også for brugte varer, og du har derfor altid to års reklamationsret, når du køber en brugt vare i en butik eller hos en forhandler på nettet. Fx har du to ... 
   
  • Erstatning ved mangler på varen
   17.09.2009
   Du kan kræve erstatning af sælgeren, hvis du har modtaget en mangelfuld vare og derved har lidt et uundgåeligt økonomisk tab.  
   
  • Forbehold - købt som beset
   17.09.2009
   Hvis du vælger at købe en vare med en fejl, skal du have tydelig oplysning om fejlens art. Generelle forbehold som 'købt som beset' gælder ikke.  
  • Forudbetaling
   17.09.2009
   Hvis du bliver bedt om at betale forud, kan du, i stedet for at overføre pengene til sælgerens konto, oprette en bankgaranti eller anden sikkerhedsstillelse. En bankgaranti sikrer ... 
  • Forældelsesfrist
   04.11.2011
   Du skal altid betale for de varer eller den ydelse, du får leveret. Men hvad gør du, hvis der pludselig dumper en regning ind ad døren, som du troede, du havde ... 
   
  • Garanti eller reklamationsret
   17.09.2009
   Ordene garanti og reklamationsret bruges ofte i flæng, men de betyder noget forskelligt. Reklamationsret er den ret, købeloven giver dig, til at klage over fejl og mangler ved ... 
   
  • Hvis du ikke betaler
   17.09.2009
   Her finder du en oversigt over de midler, den erhvervsdrivende kan tage i brug, hvis du ikke betaler, hvad du skylder. Læs mere om rykkere, inkasso, stævninger og ... 
  • Hvornår er du forbruger?
   17.09.2009
   Når du som privatperson handler i en butik, er dit køb et forbrugerkøb, og du er beskyttet af nogle særlige regler i købeloven. Disse regler ... 
   
  • Inkasso
   17.09.2009
   Betaler du ikke din gæld til tiden, kan den erhvervsdrivende selv prøve at inddrive gælden ved ’egeninkasso’, eller han kan overlade opgaven til ... 
   
  • Klagefrister
   17.09.2009
   Du kan klage over fejl og mangler ved den vare, du har købt, i de to år, hvor der er reklamationsret på varen. Hvis der går for lang tid, fra du opdager en mangel, til du ... 
  • Kreditoplysningsbureauer
   21.03.2004
   Betaler du ikke din gæld til tiden, risikerer du at blive indberettet til et kreditoplysningsbureau. Det er det, der i daglig tale hedder RKI eller Ribers (Experian).   
   
  • Lagersalg
   13.12.2011
   Der gælder de samme regler for de varer, du køber på et lagersalg, som gælder for alle andre varer, men det kan være svært at bevise, hvor og hvornår varen er købt, og hvad ... 
  • Levering og forsinkelse
   27.05.2014
   Hvis du ikke har aftalt andet, skal virksomheden levere din vare eller ydelse senest 30 dage efter bestillingen. Det gælder både, når du handler på nettet, ... 
   
  • Mangler ved varen
   17.09.2009
   Varen behøver ikke at være i stykker for at have en mangel. Som du kan se herunder, kan mangler være et vidt begreb. For at noget er en mangel efter købelovens regler, skal ... 
  • Morarenten
   12.11.2009
   Morarenten gælder ved for sen betaling i forbrugerforhold. Renten reguleres to gange om året. 
   
  • Når børn og unge handler
   17.09.2009
   Børn og unge under 18 år må kun købe mod kontant betaling, det vil sige betaling med penge eller betalingskort. Alle børn må købe for penge, de har fået i lommepenge eller som ... 
  • Når sælger skal reparere eller ombytte
   05.03.2009
   Når en sælger skal afhjælpe en mangel, er det begrænset, hvor lang tid der må gå med at reparere eller ombytte til en ny vare, og hvor mange forsøg sælgeren har. Du har ikke krav ... 
   
  • Personnummer
   15.09.2009
   Erhvervsdrivende må som hovedregel registrere oplysninger om dit personnummer (cpr-nummer), når det står i lovgivningen, eller når du har givet samtykke ... 
  • Prisgaranti
   17.09.2009
   Hvis en butik reklamerer med, at de giver prisgaranti, vil det typisk betyde, at du kan få prisforskellen udbetalt, hvis du finder varen til en lavere pris, end du har betalt, ... 
  • Påkrav - rykkerbrev
   17.09.2009
   Et påkrav er en form for rykkerbrev, hvor du stiller krav til en sælger, reparatør eller lignende om et eller andet. Det kan fx være sidste frist for levering af en bestilt ... 
   
  • Rabatkuponer og konkurrencer
   28.06.2011
   Fra 1. juli 2011 er det tilladt at lade en rabat være betinget af, at du har en kupon, der udløser rabatten. Det er også tilladt at afholde konkurrencer, du kun kan deltage i, ... 
  • Regning og faktura
   15.09.2009
   Når du får udført et stykke arbejde efter regning, kan du forlange at få en regning, der er så tilpas tydelig, at du har mulighed for at kontrollere, hvad de enkelte dele af ... 
  • Regninger - skal du betale?
   17.09.2009
   Skal du betale regningen? Svaret afhænger af, om du skylder hele eller dele af beløbet, ikke mener at du skylder beløbet eller mener, at du allerede har betalt ... 
  • Reklamationsret
   17.09.2009
   Købeloven giver dig som forbruger to års reklamationsret. Loven giver dig mulighed for at vælge mellem fire forskellige løsningsmuligheder, hvis den vare, du har købt, har en ... 
  • Reklamationsret efter to år
   29.11.2007
   Når reklamationsfristen er udløbet, er sælgeren ikke længere forpligtet til at tage sig af nye fejl, der først opstår efter udløbet af ... 
  • Renter ved for sen betaling
   01.04.2005
   Betaler du for sent, har den erhvervsdrivende lov til at opkræve renter af din gæld. I renteloven står der, hvad du som forbruger kan komme til at betale ekstra, ... 
  • Rykkergebyrer
   21.09.2010
   En erhvervsdrivende må højst opkræve tre rykkergebyrer. De må højst koste 100 kr. stykket, og der skal gå mindst 10 dage mellem hver. ... 
   
  • Telefonsalg og dørsalg
   17.09.2009
   I Danmark er adgangen til at sælge varer og ydelser til almindelige forbrugere ved telefonsalg stærkt begrænset. Dørsalg er helt forbudt.  
  • Tillægsforsikringer
   17.09.2009
   Inden du køber en tillægsforsikring, er det en god ide at undersøge, hvad de forsikringer, du allerede har, dækker. Køber du en ... 
  • Transport af varen
   19.10.2010
   Når du klager over en vare, har sælgeren ret til at undersøge varen og tage stilling til, om du efter købeloven har ret til at få varen repareret eller ombyttet uden ... 
  • Tyveri
   07.09.2011
   Hvis din vare bliver stjålet, mens den er til reparation, vil det normalt være din egen forsikring, der skal dække tyveriet, men det forudsætter, at butikken eller værkstedet ... 
   
  • Ubestilte varer
   17.09.2009
   Det kan ske, at du får tilsendt en vare, som du ikke har bestilt. Hvis du kan se, at der er tale om en fejl, skal du meddele afsenderen, at du ved en fejl har modtaget den ... 
  • Undersøgelsesgebyr
   11.12.2008
   Du kan komme ud for, at en sælger forlanger, at du skal betale et gebyr, hvis han skal undersøge varen for en fejl, og det i den forbindelse viser sig, at fejlen ikke er dækket af ... 
  • Undersøgelsespligt
   03.03.2009
   Når du køber en vare, har du ikke pligt til at undersøge varen før købet. Sælgeren kan derfor ikke afvise en klage og henvise til, at du kunne have opdaget fejlen, hvis du ... 
   
  • Varen bliver skadet eller stjålet
   17.09.2009
   Hvis varen forsvinder eller bliver skadet, før du får den leveret, er det sælgers ansvar. Sker det efter leveringen, skal sælgeren kun betale, hvis han er skyld i, at varen enten ...