Gå til resume Gå til indhold

Den offentlige forbrugerportal - Vi hjælper dig med råd, rettigheder og klager

To gengangere på Firmatjek

Nyhed

Et renseri og en møbelbutik fra København er igen endt på Firmatjek efter at have tabt sager i Forbrugerklagenævnet. I alt optræder ni erhvervsdrivende på denne måneds Firmatjek, der er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens liste med virksomheder, som ikke efterlever Forbrugerklagenævnets afgørelser.
Gå til indhold

Fjerde gang på Firmatjek

Et renseri fra Frederiksberg ender igen på Firmatjek efter at have tabt en sag om to habitter, som var blevet ødelagt efter rens og pres. Forbrugeren havde klaget to gange, men begge gange afviste renseriet, at habitterne var ødelagte. I stedet anførte renseriet, at der måtte være noget galt med stoffet. Forbrugerklagenævnet vurderede, at renseriet havde foretaget en ufagmæssig behandling af habitterne. Forbrugeren kunne derfor kræve erstatning for habitterne. Den afgørelse har renseriet endnu ikke efterlevet.

Det er den fjerde gang siden 2014, at renseriet ender på Firmatjek efter ikke at have efterlevet en afgørelse fra Forbrugerklagenævnet. Tilbage i juni 2016 optrådte renseriet på Firmatjek efter to lignende sager, hvor forbrugerne modtog en brudekjole og vinterjakke retur fra rensning med fejl. Sagerne kan du læse mere om her.

Mangelfulde møbler

En anden genganger på Firmatjek er en møbelbutik i Valby. I sagen havde forbrugeren klaget over fejl på et gulvtæppe og et klædeskab. Forbrugerklagenævnet vurderede, at gulvtæppet og klædeskabet var mangelfulde, og at forbrugeren havde klaget til tiden. Forbrugeren havde derfor ret til at få et afslag i købesummen, hvilket møbelbutikken ikke har efterlevet. Det er anden gang, at møbelbutikken ender på Firmatjek. Første gang var i marts 2014.

Kryptorchid hund

Ud over gengangerne byder Firmatjek for april på syv andre sager. En af sagerne handler om købet af en hund, der viste sig at være kryptorchid. Forbrugeren krævede at få dækket udgifter til operation af hunden, men det afviste kennelen. Forbrugerklagenævnet vurderede, at hundens kryptorkisme var en køberetlig mangel ved salgsgenstanden. Forbrugeren havde derfor ret til at få et passende afslag i købesummen. Kennelen har ikke efterlevet afgørelsen.

De nye virksomheder på Firmatjek i april:

Sjælland og øerne:

Jylland:

Pr. 19. april 2017 er der 40 sager på Firmatjek, hvoraf 20 sager er blevet offentliggjort i 2017.

Firmatjek blev offentliggjort første gang den 27. maj 2004.

Se hvilke virksomheder, der er på Firmatjek

Læs betingelserne for at være på Firmatjek

For yderligere information:

Kontakt pressesekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på telefon 41 71 50 98.

Sidst opdateret:   19. april 2017