Gå til resume Gå til indhold

Den offentlige forbrugerportal - Vi hjælper dig med råd, rettigheder og klager

Ankenævn for Dyrlæger bliver nedlagt

Nyhed

Den Danske Dyrlægeforening har opsagt sin aftale med Forbrugerrådet TÆNK om Ankenævn for Dyrlæger. Det betyder, at forbrugerne fra den 4. december i år skal gå til domstolene, hvis de vil klage over en dyrlægeydelse.
Gå til indhold

Ankenævn for Dyrlæger vil modtage klager til og med onsdag den 3. december. Herefter skal forbrugere, der ønsker at klage over dyrlægeydelser, anlægge en civil retssag ved domstolene.

Ankenævn for Dyrlæger er et godkendt ankenævn, som har eksisteret siden 2008. Bag ankenævnet står Den Danske Dyrlægeforening, Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening og Forbrugerrådet TÆNK.

Sådan klager du over dyrlægeydelser fra og med den 4. december

  • Klag skriftligt til dyrlægen, hvis du er utilfreds med fx behandling eller pris. Sørg for, at du kan dokumentere, at du har klaget, fx via mail
  • Klag så hurtigt som muligt, idet dyrlægen kan afvise din klage, hvis du er for længe om at klage
  • Følg hurtigst muligt op på din klage, hvis dyrlægen afviser den eller ikke svarer
  • Husk, at du fra og med den 4. december 2014 skal indbringe din sag for domstolene, hvis du ikke kan blive enig med dyrlægen om en løsning, og hvis du vil gå videre med sagen

NB! Efter 1. oktober 2015 kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandle forbrugernes klager over dyrlæger.

Pressekontakt

Kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på tlf. 4171 5098

Sidst opdateret:   27. november 2015