Gå til resume Gå til indhold

Den offentlige forbrugerportal - Vi hjælper dig med råd, rettigheder og klager

Klageinstanser

Her finder en samlet liste over organisationer, der kan behandle eller rådgive i klagesager.

Gå til indhold
 • Hos Advokatnævnet kan du klage over en advokats adfærd, salær eller begge dele. Alle advokater i Danmark er underlagt Advokatnævnets kompetence. Det betyder, at advokaten skal ... 
 • 03.05.2011
  Advokatvagten er en slags juridisk skadestue, hvor der ydes mundtlig juridisk førstehjælp. Der er mere en 80 Advokatvagter i Danmark fordelt over hele landet. Her kan du søge h ... 
 • 09.01.2008
  Ankenævn for biler er et internetbaseret ankenævn for bilejere, som behandler forbrugerklager i forbindelse med køb af en bil for over 10.000 kr. eller en værksted/serviceregning o ... 
 • 12.09.2006
  Ankenævnet for Bedemandsbranchen er godkendt af erhvervs- og vækstministeren. Nævnet behandler klager fra forbrugere over bedemænd, der yder bistand i forbi ... 
 • 02.02.2009
  Ankenævnet for Bus, Tog og Metro er godkendt af erhvervs- og vækstministeren. Nævnet behandler civilretlige tvister angående rejser med kollektiv trafik i D ... 
 • 10.07.2008
  Ankenævn for Dyrlæger er godkendt af erhvervs- og vækstministeren og behandler klager fra forbrugere over dyrlæger vedrørende dyrlægeydelser. N ... 
 • 04.09.2006
  Ankenævnet for feriehusudlejning er godkendt af erhvervs- og vækstministeren. Ankenævnet er etableret af Feriehusudlejernes Brancheforening og Forbrugerr&ari ... 
 • 26.03.2004
  Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er godkendt af erhvervs- og vækstministeren og behandler klager over fondsmæglerselskaber som er omfattet af lov af fina ... 
 • 25.03.2004
  Ankenævnet for Forsikring er godkendt af erhvervs- og vækstministeren. Det behandler klager fra private forbrugere om forsikrings- og pensionsforhold over forsikringsse ... 
 • 26.03.2004
  Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme er godkendt af erhvervs- og vækstministeren. Nævnet behandler klager over tjenesteydelser, der udbydes af hoteller, re ... 
 • 25.03.2004
  Ankenævnet for Huseftersyn var godkendt af økonomi- og erhvervsministeren. Nævnet behandler klager over tilstandsrapporter udfærdiget under Huseftersynsordningen efter 1. janua ... 
 • 29.03.2004
  Ankenævnet for Investeringsforeninger er godkendt af erhvervs- og vækstministeren. Ankenævnet behandler klager over investeringsforeninger, specialforeninger samt ... 
 • 29.03.2004
  Ankenævnet for Køreundervisning er godkendt af erhvervs- og vækstministeren. Nævnet behandler klager fra forbrugere over kørelærere vedr&oslas ... 
 • 11.07.2006
  Ankenævnet for Tekniske Installationer er godkendt af erhvervs- og vækstministeren. Nævnet behandler klager fra private forbrugere over arbejder, der er udf&oslas ... 
 • 03.02.2009
  Ankenævnet på Energiområdet er godkendt af erhvervs- og vækstministeren. Nævnet behandler klager angående køb og levering af energiydelse ... 
 • 13.07.2005
  Byggeriets Ankenævn er et godkendt ankenævn, som behandler klager fra forbrugere over maler-, murer-, tømrer-, snedker-, gulv-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger- ... 
 • 24.03.2004
  Hvis du er utilfreds med din kommunes afgørelse i forbindelse med byggetilladelser etc., så kan  du klage til Statsforvaltningen.  
 • 24.03.2004
  Campingrådet er et samarbejdsorgan mellem ejer- og brugerorganisationer og myndigheder. Hvis du vil klage over campingpladser i Danmark, så skal du kontakte Campingrådet.  
 • 13.04.2004
  Danmarks Automobil Forhandlerforening forsøger at mægle i sager mellem medlemmer af foreningen og forbrugere om salg og reparation af biler.  
 • 24.03.2004
  Hvis du har spørgsmål vedrørende DS-mærkede varer, som ikke opfylder kravene i den standard eller de regler, hvortil mærkningen refererer, kan du kontakte Dansk Standard.