Gå til resume Gå til indhold

Den offentlige forbrugerportal - Vi hjælper dig med råd, rettigheder og klager

Klageinstanser

Her finder en samlet liste over organisationer, der kan behandle eller rådgive i klagesager.

Gå til indhold
 • Hos Advokatnævnet kan du klage over en advokats adfærd, salær eller begge dele. Alle advokater i Danmark er underlagt Advokatnævnets kompetence. Det betyder, at advokaten skal ... 
 • 24.03.2004
  Hvis du er utilfreds med din kommunes afgørelse i forbindelse med byggetilladelser etc., så kan  du klage til Statsforvaltningen.  
 • 24.03.2004
  Campingrådet er et samarbejdsorgan mellem ejer- og brugerorganisationer og myndigheder. Hvis du vil klage over campingpladser i Danmark, så skal du kontakte Campingrådet.  
 • 13.04.2004
  Danmarks Automobil Forhandlerforening forsøger at mægle i sager mellem medlemmer af foreningen og forbrugere om salg og reparation af biler.  
 • 24.03.2004
  Hvis du har spørgsmål vedrørende DS-mærkede varer, som ikke opfylder kravene i den standard eller de regler, hvortil mærkningen refererer, kan du kontakte Dansk Standard.  
 • 05.04.2004
  Hvis du har spørgsmål vedrørende tandteknik, tandpleje og tænder, kan du kontakte Dansk Tandplejerforening, som kan hjælpe dig.  
 • 21.09.2006
  Hvis du har generelle spørgsmål om levering af vand m.v., skal du henvende dig til dit lokale vandværks bestyrelse. Du kan finde kontaktoplysninger gennem Danske Vandværker.  
 • 24.03.2004
  Hvis du vil klage over private eller offentlige registre, fx hvis du ønsker at blive slettet i et register eller få indsigt i, hvilke oplysninger der findes om dig i registre, ... 
 • 05.04.2004
  Klager vedrørende revisorer ligger uden for Forbrugerklagenævnets område. Der findes tre disciplinærnævn, som behandler sager om revisorer, der ... 
 • 26.09.2012
  Disciplinærnævnet er en uafhængig administrativ klageinstans der behandler klager over ejendomsmæglere, der har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til ... 
 • 25.03.2004
  Vil du klage over pengeinstitutters, forsikringsselskabers eller kreditforeningers tilsidesættelse af god pengeinstitutskik, forsikringsskik og kreditforeningsskik - så skal du ... 
 • 25.03.2004
  Hvis du vil klage over en statslig eller kommunal myndighed eller andre offentlige forvaltningsmyndigheder, så skal du henvende dig til Folketingets Ombudsmand.  
 • 30.04.2008
  Forbruger Europa er en særlig klageordning efter § 8 i lov om Forbrugerklager. Forbruger Europa kan hjælpe forbrugere, der overvejer eller allerede har handlet i andre EU-lande ... 
 • 25.03.2004
  Hvis du har et forbrugerpolitisk spørgsmål, kan du henvende dig til Forbrugerrådet Tænk. Forbrugerrådet Tænk yder desuden telefonisk vejledning ... 
 • 25.03.2004
  Hvis du vil klage på et område, der falder uden for Forsikringsankenævnets område, kan du prøve at kontakte Forsikringsoplysningen. Det vil navnlig sige klager over modpartens ... 
 • 05.04.2004
  Hos GSO kan du klage over gulvbelægning. Dog behandler GSO kun skriftelige klager over egne medlemmer. Rådet behandler alle egentlige gulvbelægningssager (tæppe-, vinyl- og lin ... 
 • 06.04.2004
  Hvis du har klager over din husleje, findes der i visse kommuner et huslejenævn. Din kommune kan hjælpe dig, eller du kan søge på Borger.dk.  
 • 21.09.2006
  Hvis du mangler rådgivning omkring elektrikerregninger, kan du kontakte Installatørernes organisation TEKNIQ. De behandler ikke klager - i sådanne tilfælde skal du henvende dig ... 
 • 17.02.2011
  Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige behandler klager over tilstandsrapporter fra sælger og køber af fast ejendom. Nævnet behandler desuden disciplinær ... 
 • 29.03.2004
  Klagenævnet for Domænenavne er en særlig klageordning efter § 8 i lov om Forbrugerklager. Her kan du klage over forhold i forbindelse med registrering af domænenavne.  
Side
1 2