Gå til resume Gå til indhold

Klageinstanser

Her finder en samlet liste over organisationer, der kan behandle eller rådgive i klagesager.

Gå til indhold
 • ATP-ankenævn (Arbejdsmarkedets Tillægspension)
  24.03.2004
  Vil du klage over afgørelser truffet af ATP om bidrag, medlemskab og pensionsret? Så skal du henvende dig hos Ankenævnet vedrørende Arbejdsmarkedets Tillægspension.  
 • Advokatnævnet
  Hos Advokatnævnet kan du klage over en advokats adfærd, salær eller begge dele. Alle advokater i Danmark er underlagt Advokatnævnets kompetence. Det betyder, at advokaten skal ... 
 • Advokatsamfundet
  24.03.2004
  Advokatsamfundet er en særlig klageordning efter § 8 i lov om Forbrugerklager. Advokatsamfundet kan hjælpe dig, hvis du vil klage over en advokats adfærd eller salær.  
 • Advokatvagten
  03.05.2011
  Advokatvagten er en slags juridisk skadestue, hvor der ydes mundtlig juridisk førstehjælp. Der er mere en 80 Advokatvagter i Danmark fordelt over hele landet. Her kan du søge h ... 
 • Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation
  29.03.2004
  Hvis din andelsboligfoening er medlem af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF), kan bestyrelsen få vejledning om andelsboligforhold ved at kontakte ... 
 • Ankenævn for biler
  09.01.2008
  Ankenævn for biler er et internetbaseret ankenævn for bilejere, som behandler forbrugerklager i forbindelse med køb af en bil for over 10.000 kr. eller en værksted/serviceregning o ... 
 • Ankenævnet for Bedemandsbranchen
  12.09.2006
  Ankenævnet for Bedemandsbranchen er godkendt af erhvervs- og vækstministeren. Nævnet behandler klager fra forbrugere over bedemænd, der yder bistand i forbi ... 
 • Ankenævnet for Bus, Tog og Metro
  02.02.2009
  Ankenævnet for Bus, Tog og Metro er godkendt af erhvervs- og vækstministeren. Nævnet behandler civilretlige tvister angående rejser med kollektiv trafik i D ... 
 • Ankenævnet for Dyrlæger
  10.07.2008
  Ankenævn for Dyrlæger er godkendt af erhvervs- og vækstministeren og behandler klager fra forbrugere over dyrlæger vedrørende dyrlægeydelser. N ... 
 • Ankenævnet for Feriehusudlejning
  04.09.2006
  Ankenævnet for feriehusudlejning er godkendt af erhvervs- og vækstministeren. Ankenævnet er etableret af Feriehusudlejernes Brancheforening og Forbrugerr&ari ... 
 • Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber
  26.03.2004
  Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er godkendt af erhvervs- og vækstministeren og behandler klager over fondsmæglerselskaber som er omfattet af lov af fina ... 
 • Ankenævnet for Forsikring
  25.03.2004
  Ankenævnet for Forsikring er godkendt af erhvervs- og vækstministeren. Det behandler klager fra private forbrugere om forsikrings- og pensionsforhold over forsikringsse ... 
 • Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme
  26.03.2004
  Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme er godkendt af erhvervs- og vækstministeren. Nævnet behandler klager over tjenesteydelser, der udbydes af hoteller, re ... 
 • Ankenævnet for Huseftersyn- Nedlagt
  25.03.2004
  Ankenævnet for Huseftersyn var godkendt af økonomi- og erhvervsministeren. Nævnet behandler klager over tilstandsrapporter udfærdiget under Huseftersynsordningen efter 1. janua ... 
 • Ankenævnet for Investeringsforeninger
  29.03.2004
  Ankenævnet for Investeringsforeninger er godkendt af erhvervs- og vækstministeren. Ankenævnet behandler klager over investeringsforeninger, specialforeninger samt ... 
 • Ankenævnet for Køreundervisning
  29.03.2004
  Ankenævnet for Køreundervisning er godkendt af erhvervs- og vækstministeren. Nævnet behandler klager fra forbrugere over kørelærere vedr&oslas ... 
 • Ankenævnet for Tekniske Installationer
  11.07.2006
  Ankenævnet for Tekniske Installationer er godkendt af erhvervs- og vækstministeren. Nævnet behandler klager fra private forbrugere over arbejder, der er udf&oslas ... 
 • Ankenævnet på Energiområdet
  03.02.2009
  Ankenævnet på Energiområdet er godkendt af erhvervs- og vækstministeren. Nævnet behandler klager angående køb og levering af energiydelse ... 
 • Ankestyrelsen
  24.03.2004
  Hvis du vil klage en afgørelse fra et socialt udvalg, De sociale nævn i Statsforvaltningerne, Kommunernes Børn og unge-udvalg eller Den Sociale Sikringsstyrelse skal du henvend ... 
 • Arbejdsskadestyrelsen
  Hvis du har været udsat for en arbejdsskade og ikke er tilfreds med afgørelsen fra din arbejdsgivers forsikring, kan du klage over arbejdsskader og -erstatning hos Arbejdsskade ...