Gå til resume Gå til indhold

Afgørelser fra Forbrugerklagenævnet

Her finder du en liste over principielle afgørelser fra Forbrugerklagenævnet, der danner præcedens for fremtidige sager. Sagerne er inddelt efter emner i menuen til venstre, og du kan søge i søgefeltet, hvis du leder efter noget bestemt.

Gå til indhold
 • Forbruger blev fritaget for at betale undersøgelsesgebyr
  16.04.2014
  Der var ikke mangler ved varen, men gebyret kunnet ikke anses for accepteret af forbrugeren ved indlevering af varen 
 • Forbruger kunne ikke få undersøgelsesgebyr tilbage
  16.04.2014
  Der var ikke mangler ved varen og forbrugeren havde ved sin underskrift på indleveringssedlen accepteret undersøgelsesgebyret, som beløbsmæssigt ikke var ... 
 • Forbrugers bilnøgler lå i forsinket baggage
  16.04.2014
  Det måtte anses for almindelig kendt, at baggage kan blive forsinket. Ved at lægge sine bilnøgler i den indtjekkede baggage havde forbrugeren udvist en såd ... 
 • Gavekort var udstedt til en virksomhed
  14.03.2014
  Det forhold, at gavekortet blev overdraget til en forbruger, kunne ikke medføre, at aftalen skiftede karakter til en forbrugeraftale. Forbrugerklagenævnet havde ikke k ... 
 • Sommerhusudlejer var ikke forbruger
  14.03.2014
  Da udlejningen af sommerhuset havde haft et ikke ubetydeligt omfang og varighed, havde sommerhusejeren ikke hovedsagligt handlet uden for sit erhverv. Forbrugerklagenævnet ha ... 
 • Oplysninger om førpris var urigtige og vildledende
  14.03.2014
  Forbrugeren var berettiget til et afslag i prisen, da varen ikke umiddelbart forud for købstidspunktet havde været solgt eller udbudt til salg til den angivne vejleden ... 
 • Erhvervsdrivendes aftalevilkår kunne tilsidesættes
  27.01.2014
  Et vilkår om, at forbrugeren hæftede for alle skader i lejeperioden uanset årsagen hertil, bevirkede en betydelig skævhed mellem parterne. Forbrugeren var b ... 
 • Erhvervsdrivende havde ret til nyt afhjælpningsforsøg
  27.01.2014
  Den samlede reparationstid var inden for det acceptable, og der var tale om et teknisk kompliceret produkt. Forbrugeren kunne ikke få erstatning for kørsel, da produkt ... 
 • Køb af rundrejse
  27.01.2014
  Den erhvervsdrivende havde optrådt ansvarspådragende ved at oplyse, at resten af en rundrejse ville blive annulleret, hvis forbrugeren udeblev fra én af afgangen ... 
 • Køb af brugt mobiltelefon
  27.01.2014
  Forbrugeren havde ved sin adfærd accepteret den erhvervsdrivendes omlevering til en tilsvarende brugt mobiltelefon. Forbrugeren kunne ikke hæve købet 
 • Køb af flybillet med lufthavnsskift
  27.01.2014
  Den erhvervsdrivende havde pligt til særskilt at fremhæve, hvordan forbrugeren hurtigst kunne skifte lufthavn henset til den forholdsvis begrænsede tid. Forbruger ... 
 • Fejl i pris på hjemmeside bandt ikke erhvervsdrivende
  27.01.2014
  Forbrugeren måtte have indset, at der var tale om en fejl, da den udbudte pris kun udgjorde 5 % af den rigtige pris, da produktet forudsætter et vist kendskab, da produ ... 
 • Fejl i pris på hjemmeside bandt ikke erhvervsdrivende
  27.01.2014
  Forbrugeren måtte havde indset, at der var tale om en fejl, da han havde foretaget køb af to identiske kamerapakker, da han var bekendt med prisniveauet, og da der ikk ... 
 • Køb af flybilletter via søgemaskine
  27.01.2014
  Den erhvervsdrivende bag søgemaskinen kunne ikke anses for aftalepart, da det havde været tydeligt for forbrugeren, at der var sket viderestilling til flyselskabets hj ... 
 • Forbruger var bundet af aftale om køb af flybilletter
  27.01.2014
  Forbrugeren havde ikke haft en berettiget forventning om, at købesummen kunne refunderes ved annullering af købet, men der skulle ske modregning for skatter og afgift ... 
 • Antenneforening var erhvervsdrivende
  27.01.2014
  Antenneforeningen distribuerede signaler til andre end medlemmerne og var derfor erhvervsdrivende. Forbrugerklagenævnet havde kompetence til at behandle en klage over forenin ... 
 • Forbruger kunne ikke kræve gebyr tilbagebetalt
  18.12.2013
  Den erhvervsdrivende kunne ikke pålægges omkostningsfrit at ændre en flybillet, som forbrugeren ikke var mødt rettidigt op til. Gebyret var rimeligt og s&a ... 
 • Permanent hårfjerning var ikke permanent
  18.12.2013
  Den erhvervsdrivendes ydelse var mangelfuld, da forbrugerens hår ikke blev fjernet permanent som lovet i den erhvervsdrivendes brochure og på den erhvervsdrivendes hjem ... 
 • Fejl i pris på hjemmeside bandt ikke erhvervsdrivende
  18.12.2013
  Forbrugeren måtte have indset, at der var tale om en fejl, da han bestilte 5 computere, og da han fandt prisen via en prisportal og derfor var vidende om de øvrige udb ... 
 • Leasing af bil
  18.12.2013
  Ved ikke at orientere forbrugeren forud for afhentning af bilen havde den erhvervsdrivende misligholdt aftalen i en sådan grad, at forbrugeren kunne hæve leasingaftalen ...