Gå til resume Gå til indhold

Den offentlige forbrugerportal - Vi hjælper dig med råd, rettigheder og klager

Afgørelser fra Forbrugerklagenævnet

Her finder du en liste over principielle afgørelser fra Forbrugerklagenævnet, der danner præcedens for fremtidige sager. Sagerne er inddelt efter emner i menuen til venstre, og du kan søge i søgefeltet, hvis du leder efter noget bestemt.

Gå til indhold
 
 • 18.12.2015
  En forbruger modtog ikke en e-mailbekræftelse for køb af tre flybilletter, og købte derfor tre nye. Efterfølgende konstaterede han, at han havde betalt for seks flybilletter, og at han ikke havde modtaget en bekræftelse, idet han havde indtastet den forkerte e-mailadresse. Da det var forbrugerens eget ansvar at sikre sig, at de indtastede oplysninger var korrekte, kunne forbrugeren ikke få tilbagebetalt beløbet for tre af flybilletterne 
 • 22.12.2015
  En ejerforening krævede tilbagebetaling fra et vandværk på grund af fejl på vandmåleren. Da ejerforeningen udlejede seks ud af otte lejligheder, og udlejningen var af et ikke ubetydelig omfang og varighed, kunne ejerforeningen ikke anses som forbruger. Idet der ikke var tale om en forbrugeraftale, havde Forbrugerklagenævnet ikke kompetence til at behandle sagen.  
 • 18.11.2015
  Østre Landsret har i dag givet en forbruger medhold i, at rejsebureauet Goleif var forpligtet til at betale forbrugerens hjemrejseudgifter, da flyselskabet Cimber Sterling gik konkurs. Dommen har betydning for behandlingen af 833 lignende flysager i Forbrugerklagenævnet. 
 • 09.11.2015
  Forbrugeren kunne ophæve købet af en telefon, idet den erhvervsdrivende ikke inden for rimelig tid havde udbedret en fejl på højtaleren. Da telefonen havde en revne i skærmen, kunne telefonen dog ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand.  
 • Et vandværk blev anset for en erhvervsdrivende. Forbrugeren kunne dog ikke kræve erstatning for vandudsivning i et sommerhus, da man ikke kunne forvente, at der blev ført tilsyn med sommerhuset på ejendoms-niveau.  
 • 16.07.2015
  Forbrugeren havde et krav mod den erhvervsdrivende, da hun i forbindelse med afhentning af to lejede biler hos den lokale udlejer, fik trukket et beløb for yderligere forsikringer. Forbrugeren ikke havde anledning til at antage, hun i forbindelse med udleveringen indgik en ny aftale om køb af forsikringer. 
 • 16.07.2015
  Forbrugeren skulle alene betale selvrisiko én gang i forbindelse med to uafhængige skader på en bil, som forbrugeren havde lejet. Vilkåret i leasingkontrakten var uklart formuleret og skulle fortolkes til gunst for forbrugeren.   
 • 16.07.2015
  Forbrugeren havde ikke et krav mod den erhvervsdrivende, da han i forbindelse med afhentning af en lejet bil hos den lokale udlejer, anvendte et preferred card.  Hermed accepterede forbrugeren de vilkår, som fremgik af kortet, herunder at der ved anvendelse af kortet blev indgået en ny aftale mellem udstederen af kortet og den lokale udlejer.  
 • 12.05.2015
  Klage over, at en barnevogn kørte skævt og blev ved med at punktere, blev afvist af sekretariatet, da barnevognen blev stjålet, og derfor ikke kunne undersøges af en sagkyndig. 
 • 29.04.2015
  En klage over køb af en spolebåndoptager købt på Den Blå Avis, var ikke et forbrugerkøb. Nævnet lagde bl.a. vægt på at sælger ikke var CVR-registreret eller momsregistreret og at der ikke blev udstedt en faktura. 
 • 29.04.2015
  Den erhvervsdrivende havde ikke godtgjort, at forbrugeren ved grov uforsvarlig adfærd, havde muliggjort et misbrug af sit dankort, efter dankortet formentlig var blevet stjålet. Forbrugerens selvrisiko blev opgjort til 1.100 kr. 
 • 29.04.2015
  Forbrugerklagenævnet havde kompetence til at behandle en klage over legehuset. Nævnet lagde vægt på legehusets karakter og størrelse, herunder at det kunne flyttes og ikke krævede byggetilladelse eller særlig tilslutning af vand eller el. Da legehuset trods rykker ikke blevet leveret, var forbrugeren berettiget til at annullere købet. 
 • 14.04.2015
  Klage over en række fejl på et hønsehus, herunder at hønsehusets taginderside blev våd, blev afvist af sekretariatet, da hønsehuset blev nedtaget og derfor ikke kunne undersøges af en sagkyndig. 
 • 30.03.2015
  Klage over ridser på en glasbordplade blev afvist af sekretariatet, da ridserne var fremkommet ved almindelig brug, og da det er almindelig kendt, at glasborde bliver ridset ved almindelig brug. 
 • 23.03.2015
  Forbrugeren var ikke berettiget til et afslag i prisen som følge af, at flyvningerne ikke blev gennemført med en Boeing 787 Dreamliner. Markedsføringen af flytypen var ifølge Forbrugerklagenævnets flertal ikke så markant og massiv, at flyvningen med den bestemte flytype kunne anses som en del af aftalen. 
 • 23.03.2015
  Forbrugeren var ikke berettiget til et afslag i prisen som følge af, at flyvningerne ikke blev gennemført med en Boeing 787 Dreamliner. Markedsføringen af flytypen var ifølge Forbrugerklagenævnets flertal ikke så markant og massiv, at flyvningen med den bestemte flytype kunne anses som en del af aftalen. 
 • 23.03.2015
  Forbrugeren var ikke berettiget til et afslag i prisen som følge af, at flyvningerne ikke blev gennemført med en Boeing 787 Dreamliner. Markedsføringen af flytypen var ifølge Forbrugerklagenævnets flertal ikke så markant og massiv, at flyvningen med den bestemte flytype kunne anses som en del af aftalen. 
 • 23.03.2015
  Forbrugeren var ikke berettiget til et afslag i prisen som følge af, at flyvningerne ikke blev gennemført med en Boeing 787 Dreamliner. Markedsføringen af flytypen var ifølge Forbrugerklagenævnets flertal ikke så markant og massiv, at flyvningen med den bestemte flytype kunne anses som en del af aftalen. 
 • 23.03.2015
  Forbrugeren var ikke berettiget til et afslag i prisen som følge af, at flyvningerne ikke blev gennemført med en Boeing 787 Dreamliner. Markedsføringen af flytypen var ifølge Forbrugerklagenævnets flertal ikke så markant og massiv, at flyvningen med den bestemte flytype kunne anses som en del af aftalen. 
 • 25.02.2015
  Nævnet havde ikke kompetence til at behandle sagen, da der ikke var tale om et forbrugerkøb.  
**** #################