Gå til resume Gå til indhold

Den offentlige forbrugerportal - Vi hjælper dig med råd, rettigheder og klager

Afgørelser fra Forbrugerklagenævnet

Her finder du en liste over principielle afgørelser fra Forbrugerklagenævnet, der danner præcedens for fremtidige sager. Sagerne er inddelt efter emner i menuen til venstre, og du kan søge i søgefeltet, hvis du leder efter noget bestemt.

Gå til indhold
 
 • 24.06.2016
  Forbrugeren havde ved den beskrevne brug af bimåler givet den erhvervsdrivende føje til at tro, at levering af vand hertil angik levering af vand til erhvervsmæssig brug og ikke til privat brug. 
 • 24.06.2016
  Forbrugeren var inden teknikerbesøget gjort bekendt med, at han ville blive pålagt at betale for besøget, såfremt der ikke kunne konstateres fejl ved den erhvervsdrivendes ydelse. 
 • 22.06.2016
  Den erhvervsdrivende havde ikke på deres hjemmeside tilstrækkeligt klart og tydeligt oplyst forbrugeren om, at den erhvervsdrivende ikke var aftalepart, men handlede på vegne af flyselskabet. Forbrugeren havde dog ikke indgået en aftale om fortrydelsesret og kunne derfor ikke fortryde købet. 
 • 22.06.2016
  Den erhvervsdrivende skulle tilbagebetale købesummen til forbrugeren for flybilletter, der ikke kunne anvendes som følge af flyselskabets konkurs. Den erhvervsdrivende havde ikke på deres hjemmeside tilstrækkeligt klart og tydeligt oplyst forbrugeren om, at den erhvervsdrivende ikke var aftalepart, men handlede på vegne af flyselskabet. 
 • 22.06.2016
  Den erhvervsdrivende skulle erstatte forbrugerens tab, da forbrugerens flybilletter ikke kunne anvendes som følge af flyselskabets konkurs. Den erhvervsdrivende havde ikke tilstrækkeligt klart og tydeligt oplyst forbrugeren om, at den erhvervsdrivende ikke var aftalepart, men handlede på vegne af flyselskabet. 
 • 08.06.2016
  Den erhvervsdrivendes servicevilkår var tilstrækkeligt klart formuleret, og det opkrævede undersøgelsesgebyr var ikke urimeligt stort, hvorfor der var indgået en bindende aftale om opkrævning af undersøgelsesgebyr. 
 • 08.06.2016
  Forbrugerens egne forhold var medvirkende til, at den erhvervsdrivende ikke kunne foretage afhjælpning af mangelfuld telefon.  
 • 18.05.2016
  Forbrugeren havde indgået en bindende aftale med den erhvervsdrivende, og var derfor ikke berettiget til at annullere aftalen. Som følge af den almindelige loyalitetspligt, var forbrugeren dog berettiget til fritagelse for betaling svarende til et beløb på 800 kr. 
 • 18.05.2016
  Forbrugeren havde indgået en bindende aftale med den erhvervsdrivende, og var derfor ikke berettiget til at annullere aftalen. Som følge af den almindelige loyalitetspligt, var forbrugeren berettiget til delvis fritagelse for betaling svarende til et beløb på 1.150 kr.  
 • 18.12.2015
  En forbruger modtog ikke en e-mailbekræftelse for køb af tre flybilletter, og købte derfor tre nye. Efterfølgende konstaterede han, at han havde betalt for seks flybilletter, og at han ikke havde modtaget en bekræftelse, idet han havde indtastet den forkerte e-mailadresse. Da det var forbrugerens eget ansvar at sikre sig, at de indtastede oplysninger var korrekte, kunne forbrugeren ikke få tilbagebetalt beløbet for tre af flybilletterne 
 • 22.12.2015
  En ejerforening krævede tilbagebetaling fra et vandværk på grund af fejl på vandmåleren. Da ejerforeningen udlejede seks ud af otte lejligheder, og udlejningen var af et ikke ubetydelig omfang og varighed, kunne ejerforeningen ikke anses som forbruger. Idet der ikke var tale om en forbrugeraftale, havde Forbrugerklagenævnet ikke kompetence til at behandle sagen.  
 • 18.11.2015
  Østre Landsret har i dag givet en forbruger medhold i, at rejsebureauet Goleif var forpligtet til at betale forbrugerens hjemrejseudgifter, da flyselskabet Cimber Sterling gik konkurs. Dommen har betydning for behandlingen af 833 lignende flysager i Forbrugerklagenævnet. 
 • 09.11.2015
  Forbrugeren kunne ophæve købet af en telefon, idet den erhvervsdrivende ikke inden for rimelig tid havde udbedret en fejl på højtaleren. Da telefonen havde en revne i skærmen, kunne telefonen dog ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand.  
 • Et vandværk blev anset for en erhvervsdrivende. Forbrugeren kunne dog ikke kræve erstatning for vandudsivning i et sommerhus, da man ikke kunne forvente, at der blev ført tilsyn med sommerhuset på ejendoms-niveau.  
 • 16.07.2015
  Forbrugeren havde et krav mod den erhvervsdrivende, da hun i forbindelse med afhentning af to lejede biler hos den lokale udlejer, fik trukket et beløb for yderligere forsikringer. Forbrugeren ikke havde anledning til at antage, hun i forbindelse med udleveringen indgik en ny aftale om køb af forsikringer. 
 • 16.07.2015
  Forbrugeren skulle alene betale selvrisiko én gang i forbindelse med to uafhængige skader på en bil, som forbrugeren havde lejet. Vilkåret i leasingkontrakten var uklart formuleret og skulle fortolkes til gunst for forbrugeren.   
 • 16.07.2015
  Forbrugeren havde ikke et krav mod den erhvervsdrivende, da han i forbindelse med afhentning af en lejet bil hos den lokale udlejer, anvendte et preferred card.  Hermed accepterede forbrugeren de vilkår, som fremgik af kortet, herunder at der ved anvendelse af kortet blev indgået en ny aftale mellem udstederen af kortet og den lokale udlejer.  
 • 12.05.2015
  Klage over, at en barnevogn kørte skævt og blev ved med at punktere, blev afvist af sekretariatet, da barnevognen blev stjålet, og derfor ikke kunne undersøges af en sagkyndig. 
 • 29.04.2015
  En klage over køb af en spolebåndoptager købt på Den Blå Avis, var ikke et forbrugerkøb. Nævnet lagde bl.a. vægt på at sælger ikke var CVR-registreret eller momsregistreret og at der ikke blev udstedt en faktura. 
 • 29.04.2015
  Den erhvervsdrivende havde ikke godtgjort, at forbrugeren ved grov uforsvarlig adfærd, havde muliggjort et misbrug af sit dankort, efter dankortet formentlig var blevet stjålet. Forbrugerens selvrisiko blev opgjort til 1.100 kr.