Gå til resume Gå til indhold

Den offentlige forbrugerportal - Vi hjælper dig med råd, rettigheder og klager

Svanen

Svanen er Nordisk Ministerråds miljømærke for produkter, der ikke er fødevarer - de såkaldte non-food produkter fx shampoo, kosmetik, papir og elektronik.

Gå til indhold

Svanen er Nordisk Ministerråds miljømærke for produkter, der ikke er fødevarer - de såkaldte non-food produkter fx shampoo, kosmetik, papir og elektronik.

Svanemærket viser, at varerne er blandt de mindst miljøbelastende i den pågældende varegruppe. Mærket sætter grænser for udledning af giftige stoffer og for indholdet af uønskede stoffer i varen.

Mærket har eksisteret siden 1989 i de nordiske lande. Danmark tilsluttede sig dog først ordningen i 1997.

Svanemærket er som udgangspunkt ikke et økologimærke, men der kan være produktgrupper, som fx tekstiler, hvor der stilles krav om, at produktet skal være 100 procent økologisk for at få svanemærket.

Sammen med Blomsten er Svanen Danmarks officielle miljømærke. Det administreres og kontrolleres af Miljømærkning Danmark, der er en selvstændig del af Dansk Standard.

Reglerne vedtages af Nordisk miljømærkenævn, som består af formændene for de fem nationale nævn. Danmarks Miljømærkenævn består af repræsentanter fra offentlighed, arbejdstagere og erhverv.

Svanemærket er en frivillig ordning, hvor producenten betaler gebyr for retten til at bruge mærket.

Læs mere om Svanemærket på Miljømærkning Danmarks hjemmeside

Se Miljømærkning Danmarks liste over alle miljømærkede produkter i Danmark på ecolabel.dk


Klik her for at vende tilbage til oversigten