Gå til resume Gå til indhold

Den offentlige forbrugerportal - Vi hjælper dig med råd, rettigheder og klager

Private klageinstanser

En række brancher har oprettet en garantiordning eller et klagesystem, der typisk kun gælder for de virksomheder, der er tilknyttet den aktuelle brancheforening. Brancherne bestemmer selv reglerne, og der ikke en myndighed, der godkender dem. 

Gå til indhold

Får du et problem med en virksomhed, der er tilknyttet en garantiordning eller et klagesystem, har du mulighed for at kontakte den aktuelle forening for at få hjælp. 

Eksempler på private klageinstanser:

 • Privat klagesystem:  Campingrådets Klagenævn 
 • Privat garantiordning: Danske Anlægsgartners Garanti 
 • Privat garantiordning: Glarmesterlaugets Garanti  
 • Privat klagesystem: Hov- og Beslagsmedebranchens Ankenævnsordning   
 • Privat klagesystem: Dansk Kennel Klub  
 • Privat garantiordning: Danske Kloakmestre med Garanti  
 • Privat klagesystem: Køkken Anke Foreningen  
 • Privat garantiordning: Dansk Låsesmede Forening  
 • Privat garantiordning: Møbelgaranti Møbelgarantien er ophørt pr. 1 januar 2016. Ordningen gælder dog stadig for handler, der blev foretaget i ordningens ... 
 • Privat garantiordning: Gasmester 
 • Privat klagesystem: Miniankenævn  
 • Privat klagesystem: Taxinævnet  
 • Privat garantiordning: VinduesIndustriens garantisikring for dugruder