Gå til resume Gå til indhold

Har du fortrydelsesret?

Når du handler i en fysisk butik har du som udgangspunkt ikke fortrydelsesret. Her er det helt op til sælgeren, om han vil tage varen tilbage. Når du handler på nettet, har du derimod som udgangspunkt fortrydelsesret med en frist på 14 dage, og sælgeren kan ikke lave sine egne regler.

 
6 hurtige om fortrydelsesret når du handler på nettet
Når du handler på nettet, har du 14 dages fortrydelsesret, der løber fra leveringen. Køber du en ydelse, løber fortrydelsesretten fra bestillingen. ...
Du har som udgangspunkt ikke ret til at fortryde et køb i en butik. Mange butikker tilbyder dog, at kunderne kan returnere eller ombytte varen. Området er ikke lovreguleret, så butikken bestemmer i vid udstrækning selv, hvilke vilkår der skal gælde for ...
Når du handler på nettet i Danmark, har du som udgangspunkt altid 14 dages fortrydelsesfrist. Læs her, hvordan du i praksis benytter fortrydelsesretten, og hvem der skal betale for forsendelsen. Gældende fra 13. juni 2014
 

Sælger skal oplyse om fortrydelsesretten

Når du handler i en butik, skal sælger oplyse dig om vilkårene, hvis du bliver tilbudt en fortrydelsesret. Når du handler på nettet, er det bestemt i forbrugeraftaleloven, at sælgeren skal give dig en række oplysninger om blandt andet fortrydelsesr ...

Har du taget varen i brug?

Når du handler i en butik, bestemmer sælgeren i vid udstrækning, hvilken stand varen skal være i, for at du kan fortryde dit køb. Når du handler på nettet, er der lovgivet om fortrydelsesretten, og sælgeren kan ikke stille strengere krav end ...

Ikke altid fortrydelsesret på nettet

Vær opmærksom på, at du ved køb af en række varer og ydelser ikke har fortrydelsesret, selvom du handler på nettet.

Sådan er reglerne for fortrydelsesret i en butik

Ifølge lovgivningen har du ikke fortrydelsesret, når du handler i en butik. Mange butikker tilbyder dog som en service, at kunderne kan returnere eller bytte varen.
 

Forbruger hotlinen

Se, hvad andre har spurgt om og få at vide, hvad du kan gøre
Lovgivningen giver dig hverken fortrydelsesret eller returret, når du handler i en butik. Butikken kan dog tilbyde returret, eller du kan aftale med sælgeren, at du kan fortryde købet.
Bon eller kvittering
Bon eller kvittering er dit bevis for, at du har købt og betalt en vare. Du skal bruge din bon eller kvittering, hvis du senere vil klage over varen, eller hvis du vil udnytte en eventuel ret til at fortryde købet.
Tilmeld dig vores nyheder
Få ny viden og vejledning om dine forbrugerrettigheder

Forbrug.dk er portal for offentlig forbrugerinformation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ansvarlig for portalen.