Gå til resume Gå til indhold

Problemer med betaling og omfang

Artikel

Hvis der opstår uenighed om regningen, er det vigtig for dig at samle materiale, der kan dokumentere, hvad der er aftalt om arbejdets omfang og pris. Det kan fx være den skriftlige aftale, kopi af de arbejdssedler, værkstedet har pligt til at føre, udskiftede dele, mails, og hvad der ellers måtte være.

Gå til indhold

Når der opstår problemer med betalingen, fx at du ikke kan eller vil betale, betaler for sent, eller I er uenige om prisen eller arbejdets omfang, er det reguleret i en række love og i praksis fra domstolene, hvordan problemerne håndteres.

Hvis der er repareret mere end aftalt

Det er dig, der skal bevise, at værkstedet har foretaget reparationer ud over det aftalte. Dog med en vigtig undtagelse: Hvis bilen bliver repareret for et beløb, der overstiger dens værdi efter reparationen, er det værkstedet, der skal bevise, at det er sket med dit samtykke.

Eksempel:

Du indleverer en bil, der er 20.000 kr. værd, og beder om at få den gjort klar til syn. Værkstedet reparerer bilen for 35.000 kr., men bilens værdi er efter reparationen kun 25.000 kr. Her skal værkstedet altså dokumentere, at du har accepteret den dyre reparation. Kan de ikke det, skal du kun betale op til bilens værdi efter reparationen, og værkstedet har ikke krav på de sidste 10.000 kr.

Hvis værkstedet erkender at have repareret sikkerhedsmæssige fejl uden dit samtykke, og de kan dokumentere, at det var nødvendigt, risikerer du at måtte betale i hvert fald en del af regningen, da din bil nu er forsynet med en række nye eller renoverede dele.
I den situation vil du typisk være forpligtet til at betale nettoprisen for reservedelen, mens værkstedet ikke kan kræve betaling for arbejdsløn og for deres avance på delene.

Alternativt kan værkstedet, hvis der er udskiftet dele, sætte de gamle dele tilbage i bilen. Generelt gælder, at værkstedet altid bør gøre, hvad de kan for at kontakte dig, hvis der undervejs viser sig nødvendige ekstraarbejder. 

Betaling under protest

Hvis du ikke vil betale, fordi du er uenig i prisen, vil værkstedet måske tilbageholde bilen. Hvis du ønsker bilen udleveret, må du betale under protest.

At betale "under protest" vil sige, at man tager et skriftligt forbehold. Det kan fx ske ved, at du noterer på fakturaen, både værkstedets kopi og din egen, at du er uenig i prisen og agter at gå videre med sagen til en advokat. Hvis du kun protesterer mundtligt, kan det senere blive svært at dokumentere, at der er betalt under protest.

Du kan også vælge at betale under protest, selvom du har fået bilen udleveret. Det kan skåne dig for rykkergebyrer, rentetilskrivning, inkassosalær og andre udgifter, som kan løbe på, hvis du bare undlader at betale. Når du betaler under protest under disse forhold, kan du betale regningen og samtidig sende værkstedet et anbefalet brev, hvori du skriver, at regningen er betalt under protest, og at du vil gå videre med sagen hos en advokat eller ankenævn.

Du kan betale det fulde beløb værkstedet forlanger og efterfølgende kræve noget retur. Eller du kan nøjes med at betale det beløb, du selv mener, at værkstedet har krav på. Hvis det senere viser sig, at du har betalt for lidt, kan værkstedet kræve renter af restbeløbet, og der kan løbe andre omkostninger på.

Værkstedets tilbageholdsret

Hvis du skal betale for reparationen, når du henter bilen, men ikke ønsker eller er i stand til at betale, må værkstedet tilbageholde din bil, indtil du har betalt. Værkstedet må kun tilbageholde din bil, hvis den ikke har forladt værkstedet.

Hvis du har fået bilen udleveret, men ikke efterfølgende betaler, kan værkstedet ikke hente bilen for at tilbageholde den. De må heller ikke tilbageholde bilen, fordi du stadig skylder for en tidligere reparation. Hvis de har accepteret at tage bilen ind, selvom du skylder penge, skal de også udlevere bilen, når du betaler for den nye reparation.

Sidst opdateret:   8. januar 2007
 
 

Forbruger hotlinen

Se, hvad andre har spurgt om og få at vide, hvad du kan gøre
Tilmeld dig vores nyheder
Få ny viden og vejledning om dine forbrugerrettigheder

Forbrug.dk er portal for offentlig forbrugerinformation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ansvarlig for portalen.