Gå til resume Gå til indhold

Den offentlige forbrugerportal - Vi hjælper dig med råd, rettigheder og klager

Bankmarkedet

Artikel

Forbrugerne er generelt ikke voldsomt tilfredse med deres bank. Markedet er uigennemsigtigt, og det halter med tilliden.

 
Gå til indhold

Særlige udfordringer ved bankmarkedet

Komplicerede produkter:

Bankerne tilbyder mange komplicerede produkter. Specielt når det drejer som om optagelse og omlægning af lån, pensionsaftaler og investeringer, kan det være svært for mange forbrugere at gennemskue fordele og ulemper.

Bankrådgiver eller sælger:

Bankrådgiveren er ikke kun forbrugerens rådgiver. Bankrådgiveren er ansat af banken med henblik på at sælge bankens produkter. En dobbeltrolle, der kan være svær at gennemskue for forbrugeren.

Kombinationssalg og kundeprogrammer:

Bankerne tilbyder forskellige former for rabatter og andre fordele til forbrugere, der samler mange af deres bankforretninger, forsikringer, pensionsaftaler og lignende i den samme bank. Det kan derfor være svært at vurdere, hvad den enkelte ydelse koster.

Afklar dine behov

  • Har du en nem eller kompliceret økonomi? Har du fx behov for at låne eller investere? Er du i gang med at starte virksomhed eller købe fast ejendom?
  • Hvad er dine behov for rådgivning? Ønsker du personlig kontakt til banken, eller foretrækker du en uvildig finansrådgiver?
  • Ønsker du at være kunde i én eller i flere banker? Skal banken ligge i nærheden, eller er det OK, at det hele foregår over nettet og telefonen?

Gode råd

  • Tjek jævnligt, om din bank er den bedste for din aktuelle økonomi
  • Tjek, om bankens kundeprogram reelt er en fordel for dig, eller om det bedre kan betale sig at fordele dine aftaler på flere virksomheder
  • Søg uvildig rådgivning, hvis du har en kompliceret eller en dårlig økonomi
  • Tjek bankens gebyrer og andre omkostninger, hver gang du indgår en aftale

Læs mere

Sidst opdateret:   6. december 2014