Gå til resume Gå til indhold

Den offentlige forbrugerportal - Vi hjælper dig med råd, rettigheder og klager

Valg af bedemand

Artikel

De fleste pårørende vælger at benytte sig af en bedemand, når de skal arrangere en begravelse. Bedemanden kan hjælpe til med at håndtere de mange praktiske opgaver og har det fornødne overblik, som du måske selv mangler i situationen. Men der er ikke pligt til at bruge en bedemand.

 
Gå til indhold

Du kan vælge selv at stå for begravelsen, eller du kan aftale med bedemanden, at I deles om opgaverne. Bedemandens opgaver kan deles op i kerneydelser og andre ydelser.

Bedemandens kerneydelser

Det er almindeligt at lade bedemanden stå for:

 • Levering af kisten
 • Levering af evt. ligtøj
 • At lægge afdøde i kisten og klæde afdøde på
 • Rustvognskørsel
 • Levering af urnen
 • Transport af urne til krematorium

For alle disse ydelser kan bedemanden tage et honorar. Bedemanden har desuden pligt til at skilte eller på anden måde tydeligt oplyse om prisen på ydelserne og på sit honorar. Det fremgår af Markedsføringsloven.

Øvrige ydelser

Bedemanden kan også mod betaling stå for at:

 • Indrykke dødsannonce
 • Bestille og levere blomster
 • Bestille og levere kranse og dekorationer
 • Trykke salmehæfter
 • Bestille solister, hvis du ønsker et særligt musikarrangement ved ceremonien
 • Reservere gravsted og bestille gravning
 • Reservere kapelsal
 • Stå for modtagelse på kirkegård eller krematorium
 • Bestille og levere gravsten og inskription
 • Udfylde og indlevere dødsanmeldelse og andre offentlige dokumenter
 • Ansøge om begravelseshjælp
 • Henvise til præst eller anden ceremoniholder 

Hvad koster en begravelse?

Du kan måske synes, det forekommer upassende at stille spørgsmål til, hvor store udgifterne er, men der kan være betydelige prisforskelle, alt efter hvilken kiste, pynt etc. du ønsker. Det er derfor i orden at spørge til økonomi i forbindelse med en begravelse.

Ofte er det afdødes bo, der dækker udgifterne til begravelsen. Er der ikke penge nok i boet til at dække begravelsen, er det den, der har arrangeret begravelsen, der skal dække udgifterne.

Lav klare aftaler

Mange uoverensstemmelser opstår alene, fordi parterne ikke har indgået en klar aftale.

Når man vil indgå en klar aftale, må man spørge om alt det, der er vigtigt for én. Det kan fx. være, om der skal laves specielle salmehæfter i stedet for salmebogen, hvem der skriver dødsannoncen, sørger for ligtøj til afdøde eller bestiller korsang og blomster.

Du har måske en forventning om, at et udtrykt ønske indebærer noget ganske bestemt, mens bedemanden opfatter det anderledes.

Få aftalen på skrift

Det er altid en god ide at få et detaljeret tilbud eller overslag på skrift, så der ikke senere opstår tvivl om, hvad der egentlig var aftalt. Læs også altid tilbuddet grundigt igennem ved modtagelsen, så du kan få rettet evt. fejl eller misforståelser.

Hvis der senere opstår en strid om aftalen, kan den indbringes for Center for Klageløsning.

Sidst opdateret:   22. marts 2017