Gå til resume Gå til indhold

Den offentlige forbrugerportal - Vi hjælper dig med råd, rettigheder og klager

Ordbog - forsikringsmarkedet

Artikel

Kender du forskellen på en indboforsikring og en husforsikring? Og har du styr på, hvad en forkortet opsigelse er? Her får du et indblik i de typiske begreber, der gælder på forsikringsmarkedet.
 
Gå til indhold

Forkortet opsigelse: Du kan altid opsige din forsikring gratis så det træder i kraft fra hovedforfald – det vil sige på årsdagen for din forsikring. Du skal huske at opsige forsikringen 30 dage inden. Du vil typisk også kunne opsige din forsikring på andre tidspunkter af året – det vil sige med et forkortet opsigelsesvarsel. Det kræver dog, at du betaler et gebyr.

Forsikringssum: Det beløb, du maksimalt kan få dækket, hvis der sker skade.

Forsikringstager: Du er forsikringstager, når du har indgået en aftale med et forsikringsselskab.

Hovedforfald (eller årsdag): Den dag, hvor din forsikring bliver forlænget. Du betaler din årlige regning ved hovedforfald.

Police: Et papir, hvori der står, hvad din forsikring indeholder.

Præmie: Den pris du årligt betaler for din forsikring.

Selvrisiko: Det beløb, du selv skal betale, hvis der opstår en skade. Fx hvis din cykel bliver stjålet.

De meste almindelige forsikringer:

Ansvarsforsikring: Forsikring, der dækker, hvis du laver skade på andre eller på andres ejendele. Ejer du en bil, skal du ifølge færdselsloven have en ansvarsforsikring.

Bilforsikring: Bilforsikringen består af den lovpligtige ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker ikke skader på din egen bil. Derudover kan du blandt andet vælge følgende til: 1) Kaskoforsikring, der dækker skader på din egen bil. 2) Førerulykkesforsikring, der dækker skader på dig selv.

Ejerskifteforsikring: Forsikringen dækker blandt andet skjulte skader ved dit nye hus, som er opstået, inden du overtog huset, og som ikke er oplistet i tilstandsrapporten.

Husforsikring: Forsikringen dækker typisk skader på dit helårshus efter fx brand, storm og vandskader, el-skader samt indbrud og hærværk. Derudover vil du typisk kunne vælge mellem en række udvidede forsikringer såsom ”udvidet vandskade”. Du vil også kunne købe forsikringer, der dækker skader på dit fritidshus/sommerhus.

Indboforsikring: En indboforsikring dækker skader på dine personlige ejendele, fx tyveri og brand. Forsikringen indeholder typisk også en ansvarsforsikring samt en retshjælpsforsikring. Nogle indboforsikringer indeholder også en rejseforsikring. Forsikringsselskabet vil typisk tilbyde dig en række tillægsdækninger til din indboforsikring, fx ”udvidet cykeldækning” eller ”elektronikforsikring”. Du skal være opmærksom på, om værdien erstattes som ny pris eller brugt pris.

Landboforsikring: Slår du dig ned på et nedlagt landbrug, kan du have brug for en landboforsikring, som er lidt mere end en husforsikring men mindre end en landbrugsforsikring. Den kan for eksempel dække, hvis dine husdyr laver skader på andre personer, dyr eller ting. Den kan også dække sprøjteskader og forureningsskader, samt skader, hvis bygningerne bryder i brand.

Kaskoforsikring: En kaskoforsikring dækker skader på din bil og båd, fx hærværk og brand. Den dækker dog ikke slitage, konstruktionsfejl ved bilen og mekaniske skader.

Sundhedsforsikring: Forsikringen dækker en række behandlinger på privathospitaler eller hos speciallæger.

Ulykkesforsikring: Forsikringen dækker, hvis du får varige mén, fx efter et fald, løft eller et trafikuheld. Du kan vælge mellem, om du vil være forsikret hele døgnet (heltidsdækning) eller kun i fritiden (fritidsdækning). Dyrker du fx en farlig sportsgren, eller vil du gerne være dækket, hvis du får en tandskade ved en ulykke, kan du købe en udvidet forsikring.

Få mere at vide

Hvad er dine forsikringsbehov? Læs mere om, hvordan du afklarer dem

Læs forklaringer på flere begreber i forsikringguiden.dk's ordbog

Oprettet:   22. november 2012