Gå til resume Gå til indhold

Den offentlige forbrugerportal - Vi hjælper dig med råd, rettigheder og klager

Misbrug af betalingskort eller betalingsinstrument

Artikel

Det er som udgangspunkt udstederen af betalingskortet, der hæfter, hvis andre misbruger dit betalingskort. Du skal i nogle tilfælde dække en del af misbruget selv.

 
Gå til indhold

Et betalingskort eller betalingsinstrument er fx et hævekort, Dankort, Visakort, netbank eller lignende betalingsmiddel, som er knyttet til en bestemt bruger. Et SIM-kort i en mobiltelefon er også et betalingsinstrument.

Du har en selvrisiko på 1.100 kr.

Du kan komme til at dække op til 1.100 kr. af misbruget, hvis din PIN-kode er brugt - også selvom du ikke har oplyst koden til nogen. PIN-koden er den personlige, hemmelige kode, der hører til betalingskortet.

Beløbet kan betragtes som den selvrisiko, der er ved at bruge det pågældende betalingsmiddel.

Du har en selvrisiko på 8.000 kr.

I særlige situationer kan du komme til at dække op til 8.000 kr. Der skelnes mellem tilfælde:

  • hvor der i forbindelse med misbruget er indtastet PIN-kode
  • hvor der er anvendt en falsk underskrift

I første tilfælde dækker du op til 8.000 kr., hvis udstederen af kortet, fx banken, kan godtgøre, at PIN-koden er anvendt og:

  • du ikke har givet besked til udstederen snarest muligt efter, at du har opdaget, at andre har fået kendskab til koden
  • du selv har oplyst koden til den, der har misbrugt kortet
  • du har opført dig så uansvarligt, at man mener, at du selv har gjort misbruget muligt

I andet tilfælde dækker du ligeledes op til 8.000 kr., hvis der i forbindelse med misbruget er anvendt en falsk underskrift, og udstederen kan godtgøre:

  • at du ikke har givet besked til udstederen snarest muligt efter, at du har fundet ud af, at kortet er bortkommet
  • at du har opført dig så uansvarligt, at man mener, at du har gjort misbruget muligt

Ubegrænset

Du dækker ubegrænset, hvis udstederen godtgør, at du har givet PIN-koden til misbrugeren, og du var eller burde være klar over, at det ville indebære en risiko for misbrug. Den situation opstår dog meget sjældent.

Udstederen af dit betalingskort hæfter for al misbrug, der er foretaget, efter du har givet besked til udstederen om, at kortet er bortkommet eller af andre grunde har ønsket kortet spærret.

Sidst opdateret:   12. december 2014