Gå til resume Gå til indhold

Den offentlige forbrugerportal - Vi hjælper dig med råd, rettigheder og klager

Billetter og aflysninger

Artikel

Når det arrangement, du har billetter til, bliver aflyst, har du forskellige rettigheder, afhængig af om årsagen til aflysningen er dårligt vejr, konkurs eller andre forhold.
 
Gå til indhold

Aflysning på grund af vejret

Udendørs arrangementer vil i flere tilfælde kun blive afholdt, hvis vejret arter sig. Arrangørerne af udendørs arrangementer som fx teaterstykker eller koncerter vil normalt tage forbehold, fx på billetten, for at forestillingen kan blive aflyst eller afbrudt, hvis det fx regner eller tordner.

Hvis arrangementet bliver helt aflyst, vil du normalt have ret til at få din billet refunderet eller byttet til en anden dag.

Bliver arrangementet afbrudt efter start, vil dine muligheder for at få pengene retur eller et eventuelt afslag i prisen blandt andet afhænge af, om arrangøren har taget et forhold, og hvad der i øvrigt er aftalt.

Aflysning på grund af konkurs

Bliver dit arrangement aflyst, fordi arrangøren er gået konkurs, kan det blive svært for dig at få pengene retur.

Har du betalt med et internationalt betalingskort, kan du stille krav til kortudstederen om at få tilbageført pengene til din konto. Du skal være opmærksom på, at betaling med et Visa/Dankort i Danmark sidestilles med kontant betaling.

Har du betalt kontant eller med et Dankort, kan du stille krav i konkursboet for at få pengene tilbage. Du må dog forvente, at der enten ingen penge er i boet, eller at du kun får refunderet et beskedent beløb.

Aflysning på grund af sygdom eller lignende

Bliver et arrangement aflyst, fordi en eller flere af aktørerne ikke kan deltage, kan du have krav på at få det fulde beløb refunderet eller få en billet til en anden dag.

Hvis arrangementet bliver gennemført med andre aktører, kan det i nogle tilfælde betyde, at du har krav på at få dine penge tilbage eller et afslag i prisen.

Læs mere om mangler.

Andre erstatningskrav

Har du haft andre udgifter i forbindelse med arrangementet, fx rejseudgifter, kan du i nogle tilfælde stille krav om erstatning for disse udgifter.

Læs mere om klager over kultur- og sportsbegivenheder.

Sidst opdateret:   19. maj 2017