Gå til resume Gå til indhold

Skibspassagerers rettigheder

Artikel
Du har ved rejser til søs visse rettigheder i medfør af EU forordning nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje.
Gå til indhold

Forordningen giver generelle rettigheder for alle passagerer ved transport til søs og giver særlige rettigheder til handicappede og personer med funktionsnedsættelse.

Hvilke rettigheder har du?

Som passager har du i medfør af forordningen bl.a.:

  • Ret til information
  • Ret til omlægning af rejsen og tilbagebetaling i tilfælde af aflysning eller forsinket afgang i mere end 90 minutter
  • Ret til i visse tilfælde at få forplejning ved aflysning eller forsinket afgang i mere end 90 minutter
  • Ret til i visse tilfælde at få delvis tilbagebetaling af billetprisen i tilfælde af forsinkelse i ankomsttidspunkt

Er du handicappet eller har funktionsnedsættelse, har du udover de generelle rettigheder bl.a. også:

  • Ret til gratis assistance af transportøren eller terminaloperatøren
  • Ret til erstatning for tab af eller skade på bevægelseshjælpemidler

Dine rettigheder i de enkelte tilfælde fremgår nærmere af forordningen og er også beskrevet i resuméet af passagerrettighederne.

I hvilke tilfælde har du rettigheder?

Der er visse begrænsninger på, i hvilke tilfælde du har rettigheder. Disse er nærmere beskrevet i forordningen og i resuméet af passagerrettighederne og vedrører bl.a., hvor skibet sejler, og hvor stort det er, da man har ønsket at undtage små skibe, der typisk sejler mellem småøer.

Hvis et skib eller en havneterminal er omfattet, vil du kunne se det gennem opslag om EU-rettighederne.

Hvilke klager behandles af Søfartsstyrelsen?

Søfartsstyrelsen behandler klager over det transporterende rederi, dvs. klager der vedrører forhold i relation til skibet og søtransporten. Det vil typisk være forhold vedrørende skibets forsinkelse eller aflysning.

Hvis du ønsker at klage, skal du først klage skriftligt til rederiet, der stod for transporten. Hvis rederiet ikke svarer dig inden to måneder, eller du ikke er tilfreds med svaret, kan du indsende din klage til Søfartsstyrelsen.

Hvilke klager behandles af andre?

Hvis din klage vedrører havneterminaloperatøren, dvs. klage over forhold i havneterminalen, skal klagen sendes til Kystdirektoratet. Det vil typisk vedrøre den information og assistance, du har fået i havnen.

Hvis din klage vedrører en rejse til en værdi af 800 kr. eller derover, skal den indgives til Forbrugerklagenævnet.

Tilfælde hvor forordningen ikke gælder?

Du skal være opmærksom på, at der er flere forhold, som forordningen ikke omfatter, og som Søfartsstyrelsen derfor ikke behandler klager over. Det gælder f.eks. bagagebeskadigelse og/eller passagerbeskadigelser, erstatningsretlige forhold, der udspringer af kontrakten mellem passageren og transportøren, herunder følgeskader (eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste) samt forhold vedrørende hotelophold og andre turistmæssige ydelser. Bemærk dog, at forordningen omfatter ret til erstatning for tab af eller skade på bevægelseshjælpemidler, og Søfartsstyrelsen behandler derfor sådanne klager.

Læs forordningen om skibspassagerers rettigheder her

Sidst opdateret:   26. marts 2014
 
 

Forbruger hotlinen

Se, hvad andre har spurgt om og få at vide, hvad du kan gøre
Der gælder særlige regler for det, der hedder pakkerejser. Nogle pakkerejser er sat sammen af bureauer, men du kan også selv sammensætte din rejse, så du er dækket af reglerne for pakkerejser.
6 gode råd hvis du er gravid og skal rejse med fly
Læs reglerne for, hvor langt henne du må være i din graviditet, når du skal rejse med fly.
Prisportaler
Vidste du at:

- de tre mest besøgte danske sammenligningssider har i gennemsnit 3 mio. besøgende hver måned?
- de fleste bruger siderne til at indhente information om priser for at sikre, at de køber varen det billigste sted?
- ca. hver tredje også bruger siderne til at få mere at vide om produkternes egenskaber?
- du altid har 14 dages returret, når du handler på nettet?
- du styrker konkurrencen, når du aktivt forsøger at opnå den bedste handel
Tilmeld dig vores nyheder
Få ny viden og vejledning om dine forbrugerrettigheder

Forbrug.dk er portal for offentlig forbrugerinformation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ansvarlig for portalen.