Gå til resume Gå til indhold

Privat rejseforsikring

Artikel

Rejseforsikringen køber du for eksempel via dit forsikringsselskab, et rejsebureau eller rejseforsikringsselskab. I en rejseforsikring har du en eller flere dækninger, der kan supplere den offentlige rejsesygesikring, eller dækningen på EU-sygesikringskortet.

Gå til indhold

Hvis feriens formål er en almindelig ferie uden særlige aktiviteter som mål, opfylder denne forsikring de flestes behov.

Du kan købe forsikringen som en årsrejseforsikring, eller som en enkelt rejseforsikring. Rejseforsikringens dækninger er kort nævnt herunder.

Forskellig dækning

Der kan være forskel på dækningen hos de enkelte selskaber. Og du bør læse de regler, som fremgår af dine egne forsikringsbetingelser, grundigt igennem.

Eksempler på dækning i en rejseforsikring

Sygeledsagelse

- dækker rimelige ekstraudgifter til hotel og/eller forplejning på rejsestedet til dine rejseledsagere. Dækker også, hvis den akut syge eller tilskadekomne ønsker at blive ledsaget på hjemrejse.

Tilkaldelse

- dækker omkostninger til, at pårørende kan rejse ud til den forsikrede, som er blevet alvorligt, akut syg.

Hjemkaldelse

- dækker rimelige merudgifter til transport hjem til Danmark, hvis en pårørende dør, eller bliver hospitalsindlagt, som følge af alvorlig tilskadekomst, eller som følge af alvorlig akut sygdom hos forsikredes husstand eller forældre mv.

Feriekompensation, erstatningsrejse eller ødelagt ferie

- dækker udgifter til erstatningsrejse eller erstatning/kompensation pr. ødelagt rejsedøgn/feriedag. Det gælder, hvis personen kommer til skade, bliver syg og bliver indlagt på hospital, skal hjemtransporteres, eller får stillet en diagnose, der kræver lægeordineret sengeleje.

Der er selskaber, som erstatter pr. dag, ferien er ødelagt. Andre erstatter først, når mere end halvdelen er ferien er ødelagt, og nogle kombinerer de to måder at erstatte på.

Forsinket fremmøde

- dækker når personen uforskyldt, og uden at kunne forudse det, møder for sent til offentligt transportmiddel, eller transportmiddel ordnet af en rejsearrangør.

Fx: En togpassager, der er på vej til lufthavnen, er så uheldig, at toget går i stykker og er 2 timer forsinket. Forsikringen dækker rimelige udgifter til forplejning, hotel og omkostninger til at indhente den planlagte rejserute.

Bagageforsinkelse

- dækker når din indskrevne bagage er forsinket i forhold til din ankomst til destinationen. Der er stor forskel på erstatningerne fra selskab til selskab, ligesom forsikringen kan have en max. dækning pr. forsikret person – så tjek hos dit eget forsikringsselskab.

Hotelansvar eller privatansvar i udlandet

– dækker det erstatningsansvar, du som privat person kan pådrage sig i en lejet feriebolig, hotelværelse eller telt.

Ferieboligsikring

- dækker ekstra udgifter til en anden feriebolig, hvis ferieboligen bliver ubeboelig. Det kan være pga. brand, indbrudstyveri, oversvømmelse, jordskælv eller anden naturkatastrofe. Forsikringen kan indeholde en max. dækning pr. forsikret person.

Evakuering

- dækker, hvis Udenrigsministeriet anbefaler evakuering, eller hjemrejse ved overhængende fare for terroraktioner, eller udbrud af krig eller krigslignende tilstande. Eller hvis Udenrigsministeriet, eller lokale myndigheder, stiller krav om evakuering ved overhængende fare for naturkatastrofer. Gælder også, hvis der er fare for epidemier, eller forsikrede direkte eller personligt bliver udsat for terroraktion.

Eksempel på en dækket evakuering var, da en orkan truede et område i Florida i USA, og myndighederne evakuerede området. Ved terroraktionen i London og i Sharm el Sheik, Egypten, blev udgifter til hjemrejse ikke dækket, da Udenrigsministeriet ikke anbefalede hjemrejse.

Ulykkesforsikring

- dækker, hvis et ulykkestilfælde giver et varigt mén på 5 pct. eller mere. Fx hvis personen på en vandretur træder forkert, og falder så uheldigt, at knæet bliver ødelagt. Det samme kan ske ved skiferie eller anden form for fysisk aktiv ferie.

Personlige ejendele og bagagedækning

- dækker ved al form for tyveri af bagagen, og ved beskadigelse og bortkomst af bagage. Den dækning kan være identisk med dækningen på familieforsikringen.

Hvis du rejser oversøisk, eller skal arbejde en del af ferien

Vær opmærksom på, at den offentlige rejsesygesikring kun dækker i forbindelse med rene ferierejser af indtil 1 måneds varighed. Ved rejser på over 1 måned, eller uden for rejsesygesikringens dækningsområde, har du særligt brug for dækning ved sygdom og hjemtransport.

Det samme gælder, hvis du arbejder i en del af ferien. Du kan derfor tegne en enkeltstående rejseforsikring, som, udover ovenstående dækning, også dækker udgifter til lægebesøg, medicin, hospitalsophold og lægeordineret hjemtransport.

Skal du på aktiv ferie

En rejseforsikring, målrettet en aktivitetsferie som fx skiferie, dykning, bjergbestigning, golf m.m., er udformet, så den dækker den ødelagte rejse eller feriedage, når formålet med ferien ikke kan udføres.

Da nogle rejseforsikringer helt undtager skader ved fx skiferie, mens andre ikke tager forbehold i den retning, er det vigtigt, at du ved tegning af rejseforsikringen sikrer dig, at den er målrettet den aktivitet, der er formålet med rejsen.

Denne særlige forsikring indeholder typisk de nævnte generelle dækninger. Derudover får du erstatning, hvis du ikke kan lave den aktivitet, som var formålet med rejsen. Ligesom dine udgifter til ubenyttede effekter - fx leje af ski, bliver refunderet.

Nogle forsikringer betaler kompensation pr. dag i forhold til rejsens pris, andre betaler en i forvejen aftalt erstatning pr. ødelagt dag – fx 400 kr.. Hvor andre igen erstatter hele rejsens pris, hvis sygdommen/skaden forhindrer aktiviteten i mere end halvdelen af rejsen.

Går din aktive ferierejse uden for Europa, skal du være opmærksom på, om din rejseforsikring omfatter udgifter til sygdomsbehandling og hjemtransport over alt i verden.

Eksempler på skader

Under skiløb på feriens første dag er du uheldig at falde og brække din arm. Erstatningen fastsættes til rejsens pris pr. dag, du ikke kan udføre den planlagte aktivitet. Nogle forsikringer betaler hele rejsens pris, når mere end halvdelen af ferien er ødelagt.

Du er taget på 14 dages dykkerferie i Egypten. Om morgenen, før du skal dykke den første dag, rammes du af mellemørebetændelse, og det er umuligt at dykke i den første uge af ferien.

Særligt om eftersøgning og redning

På for eksempel ski- eller dykkerferie, kan du komme ud for livstruende situationer, som gør, at du meldes savnet, og en eftersøgning bliver nødvendig. Og hvor de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti, før en eftersøgning bliver sat i gang.

Det kan også være, at regningen først dukker op, efter aktionen er færdig. På en rejseforsikring kan der, som standard- eller tilvalgsdækning, tegnes en forsikring, der dækker nødvendige udgifter til eftersøgning.

På den offentlige rejsesygesikring er der ikke dækning for udgifter til eftersøgning. Du risikerer derfor selv at skulle betale udgifterne, med mindre du har en rejseforsikring, som dækker eftersøgning og redning.

Dobbeltforsikring

Har du i forvejen en årsrejseforsikring eller en årsafbestillingsforsikring, og du rejser i Europa, er det normalt ikke nødvendigt at tegne flere forsikringer. Men der kan være situationer, hvor du bør overveje at tegne en ekstra forsikring, eller hvor det er svært at undgå dobbeltdækning.

En årsafbestillingsforsikring dækker fx ikke, når du rejser med vennerne. Her må du finde en anden løsning. Læs om afbestillingsforsikringer

Ofte omfatter rejseforsikringer også bagage- og ansvarsforsikring, samt ulykkesforsikring. Da det i nogle tilfælde er muligt at fravælge noget af rejseforsikringens dækning, skal du være opmærksom på:

  • At din familieforsikring dækker din bagage og privatansvar i de første tre måneder af en rejse.
  • At evt. ulykkes-, livs- og pensionsforsikringer også dækker på rejsen. Her skal du være klar over, at du har mulighed for at få erstatning fra flere personforsikringer ved samme forsikringsbegivenhed.

Selvom du både har årsafbestillings- og årsrejseforsikring, kan det være nødvendigt at tegne afbestillings- og rejseforsikring. Det gælder, hvis rejsens længde, formål og rejsested falder uden for årsrejseforsikringens dækningsområde. Fx hvis rejsen går til USA eller Asien.

Fortrydelsesret

Køber du en rejseforsikring med en varighed på under 30 dage, har du ingen fortrydelsesret.
Gælder rejseforsikringen i mere end 1 måned – fx en årsrejseforsikring – kan du fortryde aftalen. Du har en frist på 14 dage fra det tidspunkt, du modtager oplysning om fortrydelsesretten. Det gør du normalt, når du modtager forsikringsbetingelserne.

Hvis du fortryder aftalen, bortfalder forsikringsdækningen og forsikringsselskabets krav om præmiebetaling.

Sidst opdateret:   4. januar 2006
 
 

Forbruger hotlinen

Se, hvad andre har spurgt om og få at vide, hvad du kan gøre
Der gælder særlige regler for det, der hedder pakkerejser. Nogle pakkerejser er sat sammen af bureauer, men du kan også selv sammensætte din rejse, så du er dækket af reglerne for pakkerejser.
6 gode råd hvis du er gravid og skal rejse med fly
Læs reglerne for, hvor langt henne du må være i din graviditet, når du skal rejse med fly.
Prisportaler
Vidste du at:

- de tre mest besøgte danske sammenligningssider har i gennemsnit 3 mio. besøgende hver måned?
- de fleste bruger siderne til at indhente information om priser for at sikre, at de køber varen det billigste sted?
- ca. hver tredje også bruger siderne til at få mere at vide om produkternes egenskaber?
- du altid har 14 dages returret, når du handler på nettet?
- du styrker konkurrencen, når du aktivt forsøger at opnå den bedste handel
Tilmeld dig vores nyheder
Få ny viden og vejledning om dine forbrugerrettigheder

Forbrug.dk er portal for offentlig forbrugerinformation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ansvarlig for portalen.