Gå til resume Gå til indhold

Den offentlige forbrugerportal - Vi hjælper dig med råd, rettigheder og klager

Ikke altid fortrydelsesret på nettet

Artikel

Vær opmærksom på, at du ved køb af en række varer og ydelser ikke har fortrydelsesret, selvom du handler på nettet.

 
Gå til indhold

Som udgangspunkt har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler på nettet eller uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. Men der er en række undtagelser.

Du har IKKE fortrydelsesret, når du indgår aftaler om:

  • Varer der er specielt fremstillet til dig - såkaldt bestillingskøb
  • Varer og ydelser i forbindelse med fritids- og kulturtilbud. Det kan fx være logi, forplejning, billeje og anden transport og billetter til kulturtilbud, når der er aftalt en dag eller en periode
  • Levering af mad, drikke og andet til husholdningens løbende forbrug
  • Køb og leje af fast ejendom
  • Timeshare og lignende ferieprodukter
  • Opførelse af bygninger
  • Spil med pengeindsats
  • Aviser og tidsskrifter – dog har du fortrydelsesret, når du tegner et abonnement
  • Pakkerejser, der er dækket af lov om pakkerejser
  • Varer, der bliver uløseligt blandet sammen, fx fyringsolie

Andre undtagelser:

Forseglede varer

Du har ikke fortrydelsesret på visse former for forseglede varer, hvis du har brudt forseglingen.

Det gælder for lyd- og billedoptagelser, computersoftware og varer, der af hygiejniske grunde er forseglede.

Småkøb på homeparties o.l

Du har ikke fortrydelsesret, når du køber varer uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, fx et homeparty, for mindre end 350 kr. Det er dog en forudsætning, at du får varen med det samme.

Reparations- og vedligeholdelsesarbejder

Du har ikke fortrydelsesret, når du indgår en aftale om et hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejde. Hvis du får tilbudt andre varer eller tjenester i forbindelse med den erhvervsdrivendes besøg, vil du have fortrydelsesret på disse.

Tjenesteydelser

Ønsker du en tjenesteydelse leveret, fx at få pudset vinduer, eller sat i gang, fx nyt hegn om din have, før fortrydelsesfristen udløber, kan du give dit samtykke til, at arbejdet går i gang, og at fortrydelsesretten ophører, når arbejdet er afsluttet.

Læs mere om tjenesteydelser og fortrydelsesret

Oprettet:   27. maj 2014