Gå til resume Gå til indhold

Opsigelse af aftalen

Artikel

Når du tegner et abonnement eller indgår en løbende aftale, skal du samtidig undersøge, hvordan du kan opsige aftalen. Gem papirerne, så du senere kan se, om der er et bestemt opsigelsesvarsel eller andre betingelser, du skal overholde, før du kan opsige aftalen.

Gå til indhold

Mundtlig eller skriftlig opsigelse

Hvis der ikke er aftalt andet, er der ingen formkrav til, hvordan du skal opsige aftalen. I princippet kan du ringe, sende e-mail, fax eller brev, som det passer dig. Du skal dog være opmærksom på, at det er dig, der skal bevise, at du har opsagt aftalen, hvis der senere opstår strid om det.

I yderste konsekvens skal du ikke alene bevise, at du har opsagt aftalen. Du skal også bevise, at opsigelsen er nået frem til den erhvervsdrivende. Den mest sikre metode vil derfor være at sende et anbefalet brev. I praksis vil det dog normalt ikke være nødvendigt straks at bruge penge på et anbefalet brev. Hvis du fx opsiger pr. e-mail og får svar tilbage fra den erhvervsdrivende, er alt i orden. Kun hvis den erhvervsdrivende ikke reagerer på din opsigelse, eller hvis sagen er meget vigtig for dig, vil det sikreste være at sende et anbefalet brev.

Hvis det fremgår af aftalen, at den kan opsiges telefonisk, kan den erhvervsdrivende ikke senere forlange skriftlig dokumentation for din opsigelse.

Aldrig på girokort eller returpakke

Du skal aldrig skrive din udmeldelse på girokortet eller på en returpakke. Du kan ikke forvente, at det bliver læst og registreret.

Hvis aftalen ikke opfyldes

Opfylder den erhvervsdrivende ikke sin del af aftalen, kan du dog, afhængig af omstændighederne, komme ud af aftalen, uanset hvad der er aftalt af bindingstider og opsigelsesvarsler.
Det kan fx være tv-signalet, du ikke modtager, eller motionscentret der ikke anskaffer de lovede maskiner.

Tilbagebetaling ved udmeldelse

Har du betalt for en periode, der ligger efter, at du rettidigt har opsagt abonnementet, skal den erhvervsdrivende straks betale pengene tilbage for denne periode.

Når du melder dig ud af en købeklub, kan du komme ud for at skulle betale en rabat tilbage. Har du fx sagt ja til at købe mindst seks cd'er i løbet af et år, og du melder dig ud, når du har købt fire, risikerer du altså at skulle tilbagebetale rabatten på de varer, du allerede har modtaget.

Sidst opdateret:   15. maj 2006
 
 

Forbruger hotlinen

Se, hvad andre har spurgt om og få at vide, hvad du kan gøre
Der gælder særlige regler for det, der hedder pakkerejser. Nogle pakkerejser er sat sammen af bureauer, men du kan også selv sammensætte din rejse, så du er dækket af reglerne for pakkerejser.
6 gode råd hvis du er gravid og skal rejse med fly
Læs reglerne for, hvor langt henne du må være i din graviditet, når du skal rejse med fly.
Prisportaler
Vidste du at:

- de tre mest besøgte danske sammenligningssider har i gennemsnit 3 mio. besøgende hver måned?
- de fleste bruger siderne til at indhente information om priser for at sikre, at de køber varen det billigste sted?
- ca. hver tredje også bruger siderne til at få mere at vide om produkternes egenskaber?
- du altid har 14 dages returret, når du handler på nettet?
- du styrker konkurrencen, når du aktivt forsøger at opnå den bedste handel
Tilmeld dig vores nyheder
Få ny viden og vejledning om dine forbrugerrettigheder

Forbrug.dk er portal for offentlig forbrugerinformation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ansvarlig for portalen.