Gå til resume Gå til indhold

Ændringer af aftaler

Artikel

Et forbehold for ændringer i en aftale skal være formuleret klart og tydeligt, og du skal have et varsel om ændringerne i rimelig tid, før de træder i kraft.

Gå til indhold

Et forbehold om ændringer skal være udformet klart og tydeligt, og du skal have et varsel om ændringerne i rimelig tid, før de træder i kraft. Hvis det er væsentlige ændringer, skal du kunne komme ud af aftalen, før ændringerne får betydning for dig. Det gælder fx for væsentlige prisstigninger.

Væsentlige ændringer skal varsles individuelt. Det er altså ikke nok fx at sætte et opslag op i motionscentret eller indrykke en annonce i avisen.

Nogle ændringer kan være så væsentlige, at der i realiteten må indgås en helt ny aftale mellem parterne. Er ændringen klart til forbrugerens fordel – fx en prisnedsættelse – kan ændringen gennemføres uden at varsle forbrugeren.

Løfte om faste priser

Hvis en erhvervsdrivende har lovet, at en pris vil være gældende i en bestemt periode, vil han normalt ikke kunne hæve prisen, heller ikke selvom han giver forbrugeren mulighed for at opsige aftalen. Den erhvervsdrivende vil normalt heller ikke kunne ændre i aftalen i en periode, hvor forbrugeren er bundet af en uopsigelighedsklausul.

Aftaler gælder ikke evigt

Selv om der ikke i aftalen er en adgang for den erhvervsdrivende til at ændre eller opsige aftalen, kan den erhvervsdrivende imidlertid ikke være bundet af aftalen i evig tid. Afhængig af de konkrete forhold må du forvente, at den erhvervsdrivende kan have lov til - med et varsel der er rimeligt for forbrugeren - at ændre i vilkårene eller at opsige aftalen.

Sidst opdateret:   3. januar 2014