Gå til resume Gå til indhold

Den offentlige forbrugerportal - Vi hjælper dig med råd, rettigheder og klager

Rykkergebyrer

Artikel

En erhvervsdrivende må højst opkræve tre rykkergebyrer. De må højst koste 100 kr. stykket, og der skal gå mindst 10 dage mellem hver. Offentlige myndigheder må opkræve op til 250 kr. i rykkergebyr.

 
Gå til indhold

Rykkergebyrer

Der gælder forskellige regler for, hvor stort et rykkergebyr må være afhængig af, om det er en privat erhvervsdrivende eller en offentlig myndighed, der opkræver gebyret. Der kan også være bestemt andre gebyrstørrelser i andre love, fx lejeloven.

Rykkergebyrer fra private erhvervsdrivende

Reglerne er reguleret i renteloven. Her fremgår det, hvor stort rykkergebyret må være, hvor mange gebyrer der må opkræves, og hvor lang tid der skal gå mellem de opkrævede gebyrer. Der må kun opkræves et rykkergebyr, hvis der er fremsendt en rykkerskrivelse. Det kan fx være et brev eller en e-mail. Der skal også være en rimelig grund til at sende en gebyrbelagt rykker. Det er fx ikke rimeligt, hvis sagen er under behandling ved et klagenævn, hvis forbrugeren er fremkommet med rimelige indsigelser mod kravet eller har afvist at betale.

Læs mere om rykkergebyrer fra private erhvervsdrivende i renteloven på retsinformation.dk

Størrelse, antal og hyppighed

Et rykkergebyr fra en privat erhvervsdrivende må højst være på 100 kr. (Gebyret er momsfrit) Der må højst fremsendes tre rykkere med gebyr for det samme krav, og der skal være mindst 10 dage i mellem. Den første rykker med gebyr må gerne fremsendes umiddelbart efter sidste rettidige indbetalingsdag.

Løbende aftaler

Skylder du et enkelt afdrag i en løbende aftale, fx et abonnement eller en låneaftale, må den erhvervsdrivende ikke fremsende nye rykkere med gebyrer hver måned for det samme krav. Har du fx ikke betalt i maj måned, men betaler du i de følgende måneder, må den erhvervsdrivende ikke antage, at betalingen i juni gælder for maj, betalingen i juli gælder for juni osv., således at der hele tiden opstår et nyt krav. I den situation kan den erhvervsdrivende kun fremsende rykkere med gebyr for det krav, der vedrører maj måned.

Hvis forbrugeren ikke betaler

Betaler du ikke, kan den erhvervsdrivende sende kravet til inkasso. Gør han det, skal han oplyse dig om det, fx i en rykkerskrivelse, og give dig en frist på 10 dage til at betale i. Sender han kravet til inkasso, kan han opkræve yderligere et gebyr på 100 kr. i den anledning. (Gebyret er momsfrit)

Du har ikke krav på at modtage et bestemt antal rykkere, før kravet kan sendes til inkasso, men du skal altid have fremsendt et varsel med en frist på 10 dage til at betale i, før kravet sendes videre.
Når et krav er sendt til inkasso, skal du desuden betale inkassoomkostninger til advokaten eller inkassobureauet.

Rykkergebyrer for offentlige myndigheder

Reglerne er reguleret i gebyrloven. Det gebyr, der maksimalt kan opkræves, er for tiden 250 kr.

Læs mere om rykkergebyrer fra offentlige myndigheder i gebyrloven på retsinformation.dk

Sidst opdateret:   22. januar 2014