Gå til resume Gå til indhold

Den offentlige forbrugerportal - Vi hjælper dig med råd, rettigheder og klager

Gæld

Artikel

Her finder du en oversigt over de midler, den erhvervsdrivende kan tage i brug, hvis du ikke betaler, hvad du skylder. Læs mere om rykkere, inkasso, stævninger og registrering hos kreditoplysningsbureauer.

 
Gå til indhold

Rykkere

Du kan modtage én eller flere rykkerskrivelser, som ofte er pålagt et gebyr. Der må højst opkræves tre rykkergebyrer på højst 100 kr., og der skal være mindst 10 dage mellem hver.

Inkasso

Den erhvervsdrivende, som du skylder penge, kan selv inddrive pengene eller sende sagen til inkasso gennem en advokat eller et inkassobureau. Disse firmaer vil opkræve inkassoomkostninger, som normalt er en del større end rykkergebyret, og som afhænger af det beløb, der skyldes. Ofte vil den erhvervsdrivende, som du skylder penge, foreslå dig et frivilligt forlig.

Stævning

Betaler du ikke, kan den erhvervsdrivende, som du skylder penge, stævne dig. Det betyder, at du får et brev fra den lokale byret om at møde op på et bestemt tidspunkt. Reagerer du ikke på brevet, vil en medarbejder fra retten komme og overrække dig stævningen personligt. Retten vil nu afgøre, om den erhvervsdrivende, som du skylder penge, har krav på beløbet, eller om du er i din gode ret til ikke at betale. Bestemmer retten, at du skal betale, vil det typisk være dig, der skal betale sagsomkostningerne, som kan løbe op i et stort beløb. Møder du ikke op i retten, vil den erhvervsdrivende, som du skylder penge, som udgangspunkt vinde sagen. Har du ikke betalt, fordi du ikke mener, at du skylder det krævede beløb, kan du anmode dommeren om at udsætte sagen og oversende den til Forbrugerklagenævnet eller et andet godkendt klagenævn, hvis sagen kan behandles der.

Fogeden

Betaler du ikke, kan den erhvervsdrivende sende sagen i fogedretten. Fogedretten kan kun behandle sagen, hvis den er meget simpel, eller der ikke er tvivl om, at du skylder pengene, fx hvis der ligger et forlig, en dom eller et gældsbrev. I fogedretten vil der kunne blive gjort udlæg i dine ejendele og dine værdier, og i sidste ende kan der ved en tvangsauktion ske salg af dine ejendele, fx din bil eller andet af værdi. Møder du ikke op i fogedretten, kan fogeden sammen med politiet tage til din bopæl og forlange tingene udleveret. Bliver det nødvendigt, kan de trænge ind og hente tingene. De mest uundværlige ting må de dog ikke tage. Det er fx din seng og dit køleskab.

Kreditoplysningsbureau

Uanset om du har vedgået gælden og måske aftalt en frivillig afdragsordning, eller sagen må en tur gennem retten, kan den erhvervsdrivende, som du skylder penge, anmelde dig til et kreditoplysningsbureau. Har du ikke vedgået gælden, må anmeldelsen først ske, når retten har bestemt, at du skal betale.

Sidst opdateret:   22. januar 2014