Gå til resume Gå til indhold

Ikke automatisk returret i butik

Artikel

Lovgivningen giver dig hverken fortrydelsesret eller returret, når du handler i en butik. Butikken kan dog tilbyde returret, eller du kan aftale med sælgeren, at du kan fortryde købet. Når du handler på nettet, gælder andre regler, og du har 14 dages fortrydelsesret.

Gå til indhold

Hvis du fortryder købet

Et køb i en butik er en bindende aftale, og der er ingen regel i lovgivningen, der giver dig fortrydelsesret. Mange butikker tilbyder dog som en service, at deres kunder kan komme tilbage med varen og enten få pengene igen eller bytte den til andre varer. En butik, der tilbyder returret, vil normalt oplyse det på skilte i butikken eller trykke det på bonen.

Hvis butikken vælger, at nogle varer skal være undtaget fra retten til at fortryde, det vil fx ofte gælde udsalgsvarer, skal det oplyses tydeligt og på samme måde som oplysninger om bytte- eller returret, så kunderne ikke er i tvivl.

Bestilte varer

En bestilling er en aftale om køb, og den aftale er ligeså bindende som selve købet. Der gælder altså de samme regler for bestilte varer som for varer, du allerede har fået leveret. Det gælder uanset om varen er betalt eller ej.

Aftalt ret til at fortryde

Selvom en butik normalt ikke tilbyder kunderne en mulighed for at fortryde et køb, kan du ofte forhandle dig frem til det, hvis du er i tvivl om et køb, eller det fx er en gave. Du kan dog ikke forlange en returret. Butikken kan altså godt afslå at give dig ret til at fortryde, og du må så overveje, om du vil handle et andet sted. Det er vigtigt, at du får skrevet på kvitteringen, hvad du er blevet lovet, og hvor længe det gælder.

Butikkens regler for at bruge fortrydelsesretten

Butikken kan selv bestemme, hvilke regler der skal gælde, hvis du fortryder købet. De fleste vil forlange, at varen er hel og ubrugt, så den kan sælges igen som ny. De fleste vil også forlange, at du kan fremvise kvitteringen.
Derudover må du være forberedt på, at sælger muligvis forlanger:

  • At varen leveres tilbage i original emballage
  • At eventuelle plomberinger er ubrudte
  • At mærker o.l. stadig sidder på varen
  • At du overholder den aftalte tidsfrist

Butikken skal oplyse dig om vilkårene for at fortryde, før du handler.

Læs mere om købeloven i købelovsguiden

Hvis der er noget galt med varen

Hvis du fortryder købet, fordi der er noget galt med varen, kan sælger ikke umiddelbart afvise dig. I den situation gælder købelovens regler om mangler ved varen, og sælger skal tilbyde enten at reparere eller at ombytte varen. Hvis sælgeren i den situation ender med at tage varen retur, kan han ikke stille krav om, at den er ubrugt, at mærkerne sidder på osv., som han kan forlange i forbindelse med fortrydelse.

Returret eller ombytningsret

Når du får tilbudt en ret til at fortryde, vil det enten være en returret eller en ombytningsret.

En returret giver dig ret til at få dine penge igen. Det beløb, du har krav på, er det, du betalte ved købet. Det gælder også, selvom varen i mellemtiden er faldet eller steget i pris. Hvis varen fx i mellemtiden er kommet på udsalg, skal du have den oprindelige købspris retur og ikke udsalgsprisen, som gælder på returdagen.

En ombytningsret giver dig ret til at finde andre varer i butikken for et beløb, der svarer til den oprindelige købspris. Det gælder også, selvom varen i mellemtiden har fået en anden pris, fx er kommet på udsalg. Hvis du ikke kan finde en anden vare, der passer dig, eller finde noget for alle pengene, har du ikke krav på at få pengene udbetalt. I den situation kan butikken eventuelt vælge at give dig et tilgodebevis.

Fortrydelsesret ved e-handel og postordre

Når du handler på nettet, ved postordre, ved homeparties og andre steder, der ikke er en egentlig butik, og du ikke får udleveret varen med det samme, har du i langt de fleste tilfælde 14 dages fortrydelsesret. Reglen om 14 dages fortrydelsesret ved disse handler gælder alle varekøb med få undtagelser.

E-handel eller butikskøb

Flere erhvervsdrivende sælger deres varer både i en almindelig butik og på nettet. Hvis du fx har bestilt varen på nettet men hentet og betalt den i butikken, kan der opstå tvivl om, hvorvidt dit køb er et almindeligt butikskøb eller e-handel med 14 dages fortrydelsesret. Her er tidspunktet for selve købsaftalen afgørende. Hvis varen er bestilt på nettet, er købet dækket af reglerne for e-handel, selvom du henter og betaler varen i den "fysiske" butik. Hvis du bare har set varen på nettet, og måske forhørt dig nærmere om den, men først afgiver den egentlige bestilling i den "fysiske" butik, er købet et butikskøb, og du har kun fortrydelsesret, hvis du har aftalt det med sælgeren.

Annullering af købet

Hvis du har købt eller bestilt en vare, og ikke har aftalt en fortrydelsesret, kan du komme til at betale erstatning til sælgeren, hvis du nægter at tage imod varen.

Hvis varen allerede er leveret - Hvis varen er blevet leveret til dig, kan sælgeren nægte at tage den retur og forlange, at du betaler varen, hvis det ikke allerede er sket. Han kan også tilbyde at tage den retur, mod at du betaler erstatning. Hvis du ikke vil betale en erstatning, må du beholde varen.

Hvis varen endnu ikke er leveret - Hvis varen ikke er blevet leveret til dig, og du nægter at tage imod den, må sælgeren prøve at sælge varen til en anden. Han kan så forlange, at du betaler det beløb, han har tabt, fordi handlen med dig ikke blev til noget. Det vil typisk være hans fortjeneste ved et salg.

Hvis sælgeren har måttet sætte prisen for varen ned for at komme af med den, kan han også forlange, at du dækker det tab. Til gengæld kan han ikke forlange, at du betaler erstatning for udgifter, han ikke har haft. Det kan fx være moms eller forsendelse. Hvis varen ikke kan sælges, kan han kræve fuld betaling. Sælgeren har pligt til at begrænse sit tab mest muligt, og du kan forlange at se dokumentation for det beløb, han opkræver hos dig.

Nogle sælgere kræver et depositum eller acontobeløb, når man bestiller en vare. Det beløb vil sælgeren så muligvis beholde, hvis du alligevel ikke køber varen, men det kan altså være for stort eller for lille i forhold til det tab, sælgeren faktisk vil få.

Sidst opdateret:   21. december 2012
 
 

Forbruger hotlinen

Se, hvad andre har spurgt om og få at vide, hvad du kan gøre
Ikke automatisk returret i butik
Lovgivningen giver dig hverken fortrydelsesret eller returret, når du handler i en butik. Butikken kan dog tilbyde returret, eller du kan aftale med sælgeren, at du kan fortryde købet.
Bon eller kvittering
Bon eller kvittering er dit bevis for, at du har købt og betalt en vare. Du skal bruge din bon eller kvittering, hvis du senere vil klage over varen, eller hvis du vil udnytte en eventuel ret til at fortryde købet.
Tilmeld dig vores nyheder
Få ny viden og vejledning om dine forbrugerrettigheder

Forbrug.dk er portal for offentlig forbrugerinformation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ansvarlig for portalen.