Gå til resume Gå til indhold

Den offentlige forbrugerportal - Vi hjælper dig med råd, rettigheder og klager

Bindingsperioder

Artikel

Når du som forbruger indgår en løbende aftale, fx et avisabonnement, vil du ofte være bundet af aftalen i en periode. Hvor længe du maksimalt kan være bundet vil afhænge af, hvilken aftale der er tale om, og hvornår aftalen er indgået.

 
Gå til indhold

Bindingsperioder for løbende aftaler

Generelt kan en løbende aftale opsiges efter 5 måneder med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Du vil altså være bundet af aftalen i mindst 6-7 måneder afhængig af, hvornår på måneden aftalen er indgået. Der er dog flere undtagelser:

 • Aftaler, hvor den samlede pris maksimalt er 2.000 kr., der betales fuldt ud inden 14 dage, og hvor varen eller ydelsen leveres inden for 1 år.
  Det kan fx være et årskort til en forlystelsespark.
 • Aftaler, der koster mere end 20.000 kr., og hvor den erhvervsdrivende, for at kunne levere ydelsen, skal afholde engangsomkostninger, der overstiger prisen for 6 måneders levering. Eller der vil være en værdiforringelse af samme størrelse.
  Det kan fx være en aftale om leasing af en ny bil. Aftaler af denne type kan opsiges efter 11 måneder med et varsel på 1 måned.
 • Aftaler, der er omfattet af en særlov.
  Det kan fx være en aftale om et telefonabonnement eller en forsikringsaftale.
 • Aftaler om levering af tv-signal, hvor der samtidig stilles modtagerudstyr til rådighed, er omfattet af de nye regler, når aftalen er indgået efter 1. januar 2012.

Forlængelse af løbende aftaler

Ønsker du at forlænge din aftale om fx et medlemskab af et fitnesscenter eller dit avisabonnement, vil du ikke være bundet af en ny bindingsperiode. Du kan altså efter de første fem måneder til enhver tid opsige aftalen med en måneds varsel til udgangen af en kalendermåned. Har du betalt forud, skal du have det tilbage, som du har betalt for meget. Er ydelsen sæsonbestemt, skal der ved tilbagebetalingen dog tages hensyn til sæsonværdien.

Særlige love

En række aftaler er omfattet af specielle love, der dækker de enkelte områder. Det gælder fx leje af fast ejendom, kreditaftaler, forsikringsaftaler og telefon- og internetabonnementer.

Aftaler om:

 • Telefon- og internetabonnementer

Denne type aftaler kan opsiges efter 5 måneder med 1 måneds varsel. Du kan altså være bundet af et telefon- eller internetabonnement i mindst 6 måneder.

For aftaler, der ikke er omfattet af en lov, der indeholder særlige regler om binding og opsigelse, vil det som udgangspunkt være det, der står i aftalevilkårene, der gælder.

Vil en erhvervsdrivende binde dig til en aftale i længere tid, bør han have nogle gode grunde til det. Ellers kan det være et urimeligt aftalevilkår.

Hvis der ikke står noget i aftalen om opsigelsesvarsel, kan du til enhver tid opsige med et rimeligt varsel. Et rimeligt varsel vil være mellem 1 og 3 måneder. Opsigelsen vil normalt træde i kraft ved udgangen af en kalendermåned.

Sidst opdateret:   5. november 2012