Gå til resume Gå til indhold

Når sælger skal reparere eller ombytte

Artikel

Når en sælger skal afhjælpe en mangel, er det begrænset, hvor lang tid der må gå med at reparere eller ombytte til en ny vare, og hvor mange forsøg sælgeren har. Du har ikke krav på at låne en anden vare i mellemtiden, men det kan give sælgeren lidt mere tid til reparation eller ombytning.

Gå til indhold

Hvor lang tid ”rimelig tid” er, afhænger af flere ting, og der er ingen faste regler for, hvor mange gange du skal finde dig i, at varen bliver repareret eller ombyttet, og hvor lang tid det må tage.

Udgangspunktet er, at sælger kun har et forsøg på at afhjælpe eller ombytte, og at det skal ske inden få uger. Hvis det ikke lykkes, kan du stille krav om at få et afslag i prisen eller at få dine penge tilbage. Der vil dog være en række tilfælde, hvor sælgeren har ret til at bruge længere tid eller flere forsøg på at få varen til at fungere, som den skal.

Hvor lang tid har sælger til afhjælpning eller ombytning

Hvis en vare har en mangel, skal manglen afhjælpes eller varen ombyttes inden for ”rimelig tid”. Hvor lang tid, ”rimelig tid” er, afhænger af flere ting. Fx hvilken vare der er tale om, hvad der er galt med den, hvor besværligt det er for dig at undvære den, og om sælger har lånt dig en anden vare.

Som udgangspunkt er ”rimelig tid” nogle få uger, men sælger har i nogle tilfælde ret til at bruge længere tid.
Nogle typiske eksempler på, hvornår sælger kan bruge mere end et par uger på afhjælpning eller ombytning:

 • Hvis der er tale om en vare, du ikke bruger hver dag og kan undvære uden de store problemer
 • Hvis der er tale om en periodisk fejl, altså en fejl som kun viser sig af og til
 • Hvis det er en vare, der er lavet specielt til dig, fx skræddersyet tøj, eller en vare, du specielt har bestilt hjem
 • Hvis der er tale om teknisk kompliceret produkt, som er vanskeligt at undersøge og reparere
 • Hvis der skal skaffes reservedele eller lignende hjem
 • Hvis sælger har lånt dig en anden vare i mellemtiden
 • Hvis du på trods af manglen stadig kan bruge varen, fx mens du venter på reservedele

Hvor mange forsøg har sælger

Som udgangspunkt har en sælger kun et forsøg på at afhjælpe en mangel eller at ombytte varen. I en række tilfælde har sælgeren dog ret til at forsøge mere end en enkelt gang.

Hvis en sælger skal have flere forsøg, skal det altid være velbegrundet, og det er en forudsætning, at afhjælpningen eller ombytningen samlet set sker inden for rimelig tid.

Nogle typiske situationer, hvor sælgeren kan have ret til mere end et afhjælpningsforsøg:

 • Hvis sælgeren havde grund til at tro, at manglen var afhjulpet allerede i første forsøg
 • Hvis det er en kompliceret fejl, som er vanskelig at finde og afhjælpe
 • Hvis der er tale om en speciel vare, du har fået bestilt hjem, eller en vare, der er lavet specielt til dig. Det kan fx være gardiner syet efter mål eller skræddersyet tøj
 • Hvis der er tale om en periodisk fejl, altså en fejl der kun viser sig af og til, og sælger ikke kunne konstatere fejlen ved første forsøg
 • Hvis sælgeren har lånt dig en anden vare under det første forsøg
 • Hvis manglen er næsten helt afhjulpet allerede i første forsøg

Flere forskellige fejl

Hvis der er mere end en mangel ved varen, har sælger som udgangspunkt et afhjælpningsforsøg for hver mangel. Hvor mange forskellige fejl, du skal affinde dig med, vil bl.a. afhænge af, hvor vigtig varen er for dig, og hvor lang tid sælger bruger på de enkelte reparationer.

Som udgangspunkt må du forvente, at du skal finde dig i op til tre forskellige fejl. Ved den fjerde fejl kan du forlange pengene tilbage eller et afslag i prisen.

Se eksempler på mangler ved varer

Sælger henviser til producent eller importør

Du kan komme ud for, at sælgeren henviser dig til importøren eller producenten, når du vil klage over en vare, men det skal du ikke umiddelbart finde dig i.

Sælgeren skal selvfølgelig have mulighed for at undersøge varen, og hvis han ønsker at producenten eller importøren også skal undersøge varen, må han selv sørge for, at det sker. Den tid, der går med det, tæller med i den samlede tid, sælger har til at få varen i orden, og det skal være uden udgift for dig.

Hvis en vare har en mangel efter købelovens regler, er det sælgers ansvar at sørge for at varen bliver repareret eller byttet til en ny – uanset om producenten eller importøren mener noget andet.

Sælger henviser til, at producentens garanti er udløbet

Du kan komme ud for, at sælgeren vil afvise din klage, fordi producentens garanti er udløbet. Det skal du ikke finde dig i, hvis købelovens toårige reklamationsfrist ikke er udløbet, og varen har en mangel efter købelovens regler.

På en række varer, fx elektroniske produkter, giver sælgeren ofte en garanti på fx et år. Denne garanti erstatter ikke købelovens reklamationsret, men løber ved siden af. Hvis der opstår nye fejl i varens andet leveår, vil der stadig være reklamationsret efter købeloven.

Hvis din vare har en mangel efter købelovens regler, er det sælgers ansvar at sørge for, at problemet bliver løst, og så selvom producentens garanti er udløbet.

Lån en anden vare

Du har ikke krav på at låne en anden vare, mens din egen er til undersøgelse eller reparation hos sælgeren. Heller ikke selvom reparationen er dækket af købelovens regler. Sælgeren har dog mulighed for at tilbyde dig at låne en anden vare og må i så fald bruge lidt ekstra tid til reparationen.

Sælgeren kan kun få lidt ekstra tid, hvis den vare, du har lånt, i det store og hele svarer til den vare, du har til reparation. Hvis sælger vil skaffe sig lidt ekstra tid ved at låne dig en anden vare, du kan bruge i mellemtiden, skal han låne dig varen, før ”rimelig tid” er overskredet. Han kan altså ikke lade tiden gå og først, når du egentlig har ret til at få dine penge tilbage, låne dig en anden vare og derefter forlange at få længere tid til reparationen.

Skader på det lånte

Hvis der opstår skader på den vare, du har lånt, er du kun erstatningsansvarlig, hvis du er skyld i, at varen er gået i stykker eller er forsvundet. Det vil du fx være, hvis du har glemt en lånt mobiltelefon i haven i regnvejr eller har ladet en lånt computer ligge i en ulåst bil.

Afhjælpning og ombytning uden udgift for forbrugeren

Når en vare har en mangel, og sælgeren skal afhjælpe manglen eller ombytte varen efter reglerne i købeloven, skal det ske inden for rimelig tid og være uden udgift og uden væsentlig ulempe for forbrugeren.

Udgangspunktet er, at sælgeren betaler alle de omkostninger, der opstår i forbindelse med en afhjælpning eller en ombytning. Du skal derfor ikke finde dig i at skulle betale fx fragtmand eller porto, når en vare skal sendes til reparation.

Læs mere om transport af den mangelfulde vare

Emballage

Når der er tale om en mangel ved varen, kan sælger ikke forlange, at du sender varen i den originale emballage. Hvis sælger forlanger, at varen pakkes i en speciel emballage, fx en formstøbt flamingokasse, må han sende dig en kasse. Ellers er det dit eget ansvar, at varen er pakket forsvarligt ind.

Ulempe

En afhjælpning eller ombytning skal ske uden væsentlig ulempe for dig. Nogen ulempe må du altså finde dig i men ikke mere end, der er nødvendig i den aktuelle situation. Du skal fx sørge for, at varen bliver bragt til sælgeren, eller være hjemme og vente på en montør. Du skal også klare dig uden varen i en periode.

Hvis ulempen bliver for stor, fx ved at have en vare til reparation, må du stille krav til sælger om at låne en anden vare, eller at du i stedet for reparation får ombyttet varen til en ny.

Du kan ikke forlange betaling, fordi du må undvære varen eller tage fri fra arbejdet, fordi du fx må vente på en montør eller fragtmand. I enkelte tilfælde kan du forlange erstatning udover afhjælpning eller ombytning, men det kræver, at du kan dokumentere, at du har haft et økonomisk tab, at tabet ikke har kunnet undgås, og at sælger kan gøres ansvarlig for dit tab.

Hvis sælger ikke afhjælper eller ombytter inden for rimelig tid

Hvis sælger ikke afhjælper eller ombytter inden for rimelig tid, kan du i stedet stille krav om en anden løsning. Du skal i første omgang give sælgeren en rimelig frist til at få sagen afsluttet og derudover oplyse, hvad du efter fristens udløb vil stille krav om, fx at du vil hæve købet og have dine penge igen.

Du kan vælge at klage i butikken eller ringe, men for din egen skyld bør du sende et brev eller en mail til sælgeren. Det er nemlig dig, der skal bevise, at du har klaget til sælgeren over forløbet af afhjælpningen eller ombytningen.

Du skal beholde en kopi af brevet, og det skal sendes anbefalet eller med kvittering fra postvæsnet. Hvis du sender en mail, kan du bede om at få en kvittering for modtagelsen, og du skal huske at printe mailen ud, så du har den på papir.

Hvis du fx har indleveret en vare til reparation, og reparationen trækker i langdrag, kan du i stedet vælge:

 • At du vil have en anden vare magen til – omlevering
 • At du vil have dine penge tilbage
 • At du vil have et afslag i prisen
Sidst opdateret:   8. februar 2011
 
 

Forbruger hotlinen

Se, hvad andre har spurgt om og få at vide, hvad du kan gøre
Ikke automatisk returret i butik
Lovgivningen giver dig hverken fortrydelsesret eller returret, når du handler i en butik. Butikken kan dog tilbyde returret, eller du kan aftale med sælgeren, at du kan fortryde købet.
Bon eller kvittering
Bon eller kvittering er dit bevis for, at du har købt og betalt en vare. Du skal bruge din bon eller kvittering, hvis du senere vil klage over varen, eller hvis du vil udnytte en eventuel ret til at fortryde købet.
Tilmeld dig vores nyheder
Få ny viden og vejledning om dine forbrugerrettigheder

Forbrug.dk er portal for offentlig forbrugerinformation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ansvarlig for portalen.