Gå til resume Gå til indhold

Fortrydelsesret når du e-handler

Artikel

Når du handler på nettet i Danmark, har du som udgangspunkt altid 14 dages fortrydelsesfrist. Læs her, hvordan du i praksis benytter fortrydelsesretten, og hvem der skal betale for forsendelsen.

Gå til indhold

Når du handler på nettet i Danmark, har du 14 dages fortrydelsesfrist. Det gælder både, når du køber varer, og når du køber ydelser, som fx vinduespudsning eller et telefonabonnement.

I andre EU-lande kan fristen være kortere eller længere men aldrig mindre end syv arbejdsdage.

Se fortrydelsesfristens længde i andre EU-lande

Der findes dog en række tilfælde, hvor du ikke har fortrydelsesret. Det gælder blandt andet køb af billetter til kulturelle arrangementer, flyrejser og hotelophold.

Læs mere om undtagelserne fra fortrydelsesretten

Hvornår starter og slutter fristen for at fortryde?

Din fortrydelsesfrist starter først, når du har modtaget varen. Hvis du bestiller en ydelse, fx et mobilabonnement, løber fristen fra bestillingsdagen. I begge tilfælde udløber fristen 14 dage senere. Den dag du modtager varen eller foretager bestillingen, tæller ikke med i de 14 dage.

En kortere frist end 14 dage?

I enkelte tilfælde kan du aftale en kortere fortrydelsesfrist end de 14 dage, der står i forbrugeraftaleloven. Det gælder dog kun, hvis en vare skal laves specielt til dig, og du gerne vil have, at sælgeren går i gang, eller du gerne vil modtage en ydelse, fx vinduespudsning, inden de 14 dage er gået.

Sådan benytter du fortrydelsesretten

Hvis du fortryder et køb af en vare, er det vigtigt, at du returnerer varen til den adresse, du har fået oplyst, inden fortrydelsesfristen udløber. Det er tilstrækkeligt, at varen er afsendt, inden fristen udløber. Den behøver altså ikke at være nået frem til sælgeren. Få en kvittering for, at varen er afsendt, så du kan bevise, at du har overholdt fristen.

Hvis du fortryder et køb af en vare, før varen er leveret til dig, kan du meddele sælgeren, at du alligevel ikke ønsker varen leveret. Hvis varen er afsendt, kan du undlade at hente den på posthuset eller nægte at tage imod den, når postbud eller fragtmand kommer med den. Så går varen automatisk retur til sælgeren, og du behøver ikke at gøre mere.

Hvis du fortryder en bestilling af eller en ydelse, skal du give sælgeren besked om, at du vil benytte fortrydelsesretten. Send en mail eller et brev til den adresse, du har fået oplyst. Det er tilstrækkeligt, at mailen eller brevet er afsendt inden fristens udløb. Mailen eller brevet behøver altså ikke at være nået frem. Få en kvittering fra postvæsnet, hvis du sender et brev. Så kan du bevise, at det er afsendt i rette tid.

Pengene retur

Når du benytter fortrydelsesretten, skal du have dine penge retur. Du skal have hele beløbet tilbage, som du har indbetalt. Sælgeren må altså ikke fratrække et beløb for fx at sende varen til dig, og sælger skal straks betale pengene tilbage, dog inden for en frist på 30 dage.

Du skal betale returforsendelsen

Det eneste du skal betale, når du benytter din fortrydelsesret, er transporten af varen tilbage til sælgeren, medmindre du har aftalt andet. Hvis du nægter at tage i mod varen, når den kommer, kan sælger opkræve et beløb, hvis han eller hun har udgifter, når varen sendes retur.

Sidst opdateret:   3. januar 2013
 
 

Forbruger hotlinen

Se, hvad andre har spurgt om og få at vide, hvad du kan gøre
Ikke automatisk returret i butik
Lovgivningen giver dig hverken fortrydelsesret eller returret, når du handler i en butik. Butikken kan dog tilbyde returret, eller du kan aftale med sælgeren, at du kan fortryde købet.
Bon eller kvittering
Bon eller kvittering er dit bevis for, at du har købt og betalt en vare. Du skal bruge din bon eller kvittering, hvis du senere vil klage over varen, eller hvis du vil udnytte en eventuel ret til at fortryde købet.
Tilmeld dig vores nyheder
Få ny viden og vejledning om dine forbrugerrettigheder

Forbrug.dk er portal for offentlig forbrugerinformation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ansvarlig for portalen.