Gå til resume Gå til indhold

Den offentlige forbrugerportal - Vi hjælper dig med råd, rettigheder og klager

En klagesag i Forbrugerklagenævnet er ikke uden omkostninger

Artikel

Før du klager til Forbrugerklagenævnet, skal du gøre dig klart, at der også kan være ulemper ved at starte en klagesag. Den økonomiske udgift er ikke høj, men der kan gå nogen tid, før klagesagen er afgjort, og du må normalt ikke bruge varen i mellemtiden.

 
Gå til indhold

Hvad koster det?

Det koster 160 kr. at klage til Forbrugerklagenævnet. Du får pengene tilbage, hvis du får medhold i din klage. Den erhvervsdrivende skal betale et beløb til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for styrelsens udgifter til en sags behandling ved Forbrugerklagenævnet, når forbrugeren får medhold i sin klage, eller sagen forliges.

Læs mere om Forbrugerklagenævnet

Andre omkostninger

Det kræver tid at klage. Du skal bla. gøre skriftligt rede for din klage og sørge for, at alle relevante dokumenter bliver samlet og sendt til Forbrugerklagenævnet.

Du kan normalt ikke bruge din vare, mens din klage behandles, bl.a. fordi fejlen kan forværres. I mange tilfælde skal varen undersøges af en sagkyndig. Hvis varen stadig bliver brugt, kan det være svært for den sagkyndige at afgøre, hvad der oprindeligt var årsag til fejlen.

Hvad ender klagen med?

Når ti forbrugere klager til Forbrugerklagenævnet, får cirka fem ret i klagen som medhold eller forlig. Resten får enten ikke ret, fortryder klagen, klager det forkerte sted eller afvises, for eksempel fordi det er påstand mod påstand, eller fordi forbrugeren selv har været skyld i fejlen.

Hvad kan du bruge et medhold til?

Forbrugerklagenævnets afgørelser kan være bindende for de erhvervsdrivende. Hvis afgørelsen ikke følges, kan du som forbruger indbringe sagen for domstolene.

Se reglerne for sager indgivet til Forbrugerklagenævnet 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen registrerer virksomheder, der vælger ikke at følge en afgørelse fra nævnet, på firmatjek.

Gå til Firmatjek 

Hvor lang tid tager en klage?

Det tager tid at behandle klager, fordi begge parter skal have mulighed for at kommentere sagens oplysninger skriftligt. Sagerne bliver behandlet i den rækkefølge, de bliver indbragt. Hvor lang tid sagsbehandlingen er, afhænger bl.a. af om der bliver indgået forlig i sagen - her er sagsbehandlingen ofte få måneder. Hvis en vare skal undersøges af en sagkyndig ekspert, eller hvis sagen er kompliceret, kan sagsbehandlingen tage væsentlig længere tid. Langt de fleste sager bliver afsluttet inden for 12 måneder.

Sidst opdateret:   3. januar 2013