Gå til resume Gå til indhold

Den offentlige forbrugerportal - Vi hjælper dig med råd, rettigheder og klager

Forbrugerklagenævnet

Artikel

Forbrugerklagenævnet behandler klager over en lang række varer og ydelser, som en forbruger har købt hos en erhvervsdrivende.   

 
Gå til indhold

Det koster forbrugeren et gebyr på 400 kr. at oprette en klage hos Forbrugerklagenævnet. Den erhvervsdrivende skal betale et gebyr på 1.000 kr. eller 6.000 kr. for klagesagsbehandlingen, hvis forbrugeren får medhold i sin klage. 

En sag kan først komme for Forbrugerklagenævnet, når den har været i gennem en klageløsningsproces hos Center for Klageløsning, hvor forbrugeren og den erhvervsdrivende i fællesskab har søgt en løsning på problemet.

En sag i Forbrugerklagenævnet skal gennem en længere proces, hvor den skal vurderes både juridisk og fagligt. Sagsbehandlingstiden kan derfor være op i mod 12 måneder. Du kan undervejs følge din sag online.

Du kan læse mere om forbrugerklagenævnet i artiklerne til højre.
Oprettet:   1. oktober 2015