Gå til resume Gå til indhold

Klag først til sælger

Artikel
Du skal altid klage til sælgeren, hvis bilen har en fejl, som du mener, er dækket af købelovens reklamationsregler eller af en eventuel garanti. Hvis du lader bilen reparere af en tredjepart, kan du miste din ret til at få reparationen betalt af sælgeren.
Gå til indhold

Gå altid først til sælgeren

Hvis der viser sig en fejl på din bil, skal du altid klage til sælgeren, før du foretager dig andet. Sælgeren har ret til at se fejlen og vurdere, om han mener, den er omfattet af købelovens reklamationsret eller en garanti.

Hvis sælgeren anerkender, at han skal betale reparationen, skal bilen repareres inden for rimelig tid. Hvor lang tid det er, afhænger bl.a. af fejlens art og hvor besværligt det er at skaffe reservedele.

Hvis sælgeren ikke mener, at fejlen er dækket af købelov eller garanti, har du mulighed for at gå videre med sagen til Ankenævnet for biler eller domstolene.

Se hvordan på Ankenævnet for bilers hjemmeside bilklage.dk

Sælgeren betaler transport af bilen

Hvis fejlen ved bilen er dækket af reglerne i købeloven, skal sælgeren betale transportomkostningerne, hvis bilen skal fragtes til værkstedet, der skal betales bropenge og lignende. Det gælder også selvom sælgeren bor langt væk.

Lad ikke bilen reparere hos tredjepart

Du skal ikke lade bilen reparere af en tredjepart, medmindre det udtrykkeligt er aftalt med sælgeren. Du risikerer at miste dine rettigheder efter købeloven og en eventuel garanti, hvis sælgeren ikke får mulighed for at tage stilling til din klage.

Hvis du er nødt til at få bilen repareret hos en tredjepart, fx under en bilferie, må du prøve at sikre dig beviser for fejlen, fx ved at få udskiftede reservedele med hjem eller anden dokumentation fra værkstedet. Så kan du senere prøve at få dækket dine omkostninger hos sælgeren. Du vil i sådanne tilfælde typisk kun kunne få erstatning, hvis sælgeren burde have opdaget fejlen, inden han solgte bilen til dig. Der er altså en risiko for, at du selv kommer til at betale reparationen.

Lav en aftale med sælgeren

Hvis sælgeren bor meget langt væk fra dig, fx i en anden landsdel, kan du i forbindelse med købet forsøge at aftale med sælgeren, at reparationer overlades til et værksted i nærheden af dig.

Sidst opdateret:   25. oktober 2012
 
 

Forbruger hotlinen

Se, hvad andre har spurgt om og få at vide, hvad du kan gøre
Før du klager til Forbrugerklagenævnet, skal du gøre dig klart, at der også kan være ulemper ved at starte en klagesag. Den økonomiske udgift er ikke høj, men der kan gå nogen tid, før klagesagen er afgjort, og du må normalt ikke bruge varen i mellemtiden.
Du skal blot udfylde nogle felter med information om varen eller tjenesteydelsen, og så vil du med det samme kunne se, om du har mulighed for at få behandlet klagen.
Hvis du allerede har en klagesag hos Forbrugerklagenævnet kan du logge ind med dit NemID eller brugerkonto og se, hvor langt din sag er i processen.
Firmatjek
På Firmatjek kan du søge på et elektronisk danmarkskort og se hvilke virksomheder, der ikke efterlever Forbrugerklagenævnets afgørelser.
Tilmeld dig vores nyheder
Få ny viden og vejledning om dine forbrugerrettigheder

Forbrug.dk er portal for offentlig forbrugerinformation. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ansvarlig for portalen.